Deneysel Parçacık Fiziği Genel Kurulu

Monday, May 16, 2016 - 10:00 AM
Vidyo only

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
May 16, 2016
AM
10:00 AM Açılış ve toplantı karar alma mekanizmasının belirlenmesi   ()
10:20 AM Üst kurulun görev ve sorumluluk çerçevesinin belirlenmesi   ()
11:20 AM Ön genel kurulda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde üst kurulun seçilmesine yönelik takvimin, adaylık sürecinin ve seçim sürecinin belirlenmesi   ()
PM
12:00 PM --- Öğlen arası ---
1:00 PM Ön genel kurulda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde üst kurulun seçilmesine yönelik takvimin, adaylık sürecinin ve seçim sürecinin belirlenmesi (devam)   ()
1:40 PM Üst kurul seçim sürecini yürütecek seçim kurulunun oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi   ()
2:20 PM --- Kısa ara ---
2:40 PM Seçim kurulunun belirlenecek olan esaslara göre oluşturulması (ya da oluşturulması için takvim belirlenmesi)   ()
3:20 PM TAEK'in talep ettiği danışma kurulunun yapısına yönelik görüş oluşturulması   ()
4:00 PM --- Daha kısa ara ---
4:10 PM TAEK destek projelerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi (tıklayarak açılan pencerenin sağ üst köşesinden bazı başlıkları görebilirsiniz)   ()
4:50 PM Any other Business   ()