Aug 17 – 22, 2016
CERN
Europe/Zurich timezone

Photos

From left to right: Elena Elliniadou (PwP teacher), Georgios Karananas (EPFL), Dimitrios Karitis (PwP teacher), Andromachi Tsirou (CERN), Angelos Alexopoulos (CERN), Tina Nantsou (PwP pedagogical coordinator), Filippos Tzortzoglou (PwP teacher), Kyriaki Zervou (PwP teacher), Sarantis Chelmis (PwP teacher), Nektarios Farasopoulos (PwP teacher), Stephanos Cherouvis (Ellinogermaniki Agogi), Despoina Armenaki (PwP teacher), Evdokia Argianni (PwP teacher), Alexandra Fratti (PwP teacher), Foteini Syligardou (PwP teacher).

Image credit: Sophia Bennett/CERN

More photos are available at CERN Document Server