May 21 – 23, 2009
Demokritos
Europe/Athens timezone
The annual meeting of the Hellenic Society for the Study of High Energy Physics
Starts
Ends
Europe/Athens
Demokritos
Neapoleos & Partiarchou Grigoriou 15310 Agia Paraskevi, Athens, Greece
Organizing Committee M. Axenides G. Fanourakis C. Kokorelis A. Kyriakis K. Papadopoulos (Chairman) E. Petrakou (Scientific secretary) E. Ntomari (Scientific secretary) The workshop is sponsored by N.C.S.R. "Demokritos"