We deployed Indico v3.2. See our blog post for details on the changes.
Finnish High School Student Programme

from Wednesday, January 18, 2017 (8:30 AM) to Friday, January 20, 2017 (5:00 PM)


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jan 18, 2017
Jan 19, 2017
Jan 20, 2017
AM
8:45 AM --- Tapaaminen CERNin hostelin edessä ---
9:00 AM CERNin ensimmäinen kiihdytin (SC) (eng. kielinen)   (300)
10:00 AM CERNin yleisesittely - Timo Hakulinen (CERN)   (304/1-001)
11:30 AM --- Lounas (omakustanteinen) ---
8:40 AM --- Tapaaminen hostelin edessä ---
9:00 AM Tutustuminen CERNin tietojenkäsittelyyn - Seppo Heikkila (CERN)   (513/1-021 - Data Center Visit Point)
10:00 AM Vierailu koeasemalle - Lars Varming Joergensen (CERN)   (193)
11:00 AM Tutustuminen antimateriaohjelmaan (eng. kielinen) - Lars Varming Joergensen (CERN)   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
8:30 AM --- Tapaaminen hostelin edessä ---
8:45 AM Universumi liitutaululla-teoreetikon näkökulma hiukkasfysiikkaan - Eero Aleksi Kurkela (CERN)   (4/3-006 - TH Conference Room)
10:30 AM Tutustuminen Cloud kokeeseen - Antti Onnela (CERN)   (4/3-006 - TH Conference Room)
PM
12:45 PM --- Tapaaminen ravintola 1. aulassa, rak. 500 ---
1:00 PM Lähtö CMS-koeasemalle, rak. 33 (passit mukaan)   ()
1:30 PM Tutustuminen CMS-koeasemaan - Ludivine Ceard (Universite Catholique de Louvain (UCL) (BE)) Matti Kortelainen (CERN)   (P5)
2:30 PM Lähtö takaisin CERNiin   ()
3:00 PM --- Tapaaminen rak. 33 ---
3:15 PM Tutkimustyön tekniset haasteet - Tommi Petteri Mikkola (CERN) Antti Juhani Kolehmainen (CERN)   (61/1-009 - Room C)
12:00 PM --- Lounas (omakustanteinen) ---
1:00 PM --- Tapaaminen ravintola 1. aulassa, rak. 500 ---
1:15 PM Hiukkaskiihdyttimet/hiukkasilmaisimet ja hiukkasfysiikan tulevaisuuden haasteita - Kati Lassila-Perini (Helsinki Institute of Physics (FI))   (17/1-007)
3:45 PM Sumukammion rakentaminen - Harri Toivonen (Helsinki University of Technology (FI))   (143/R-003 - S'Cool LAB)
12:00 PM --- Lounas (omakustanteinen) ---
12:50 PM --- Tapaaminen ravintola 1. aulassa, rak. 500 ---
1:00 PM Harjoittelumahdollisuudet CERNissä ja palautekeskustelu - Kati Lassila-Perini (Helsinki Institute of Physics (FI))   (304/1-001)