8-10 March 2018
Europe/Istanbul timezone

Elektromanyetik, zayıf ve kuvvetli etkileşmeleri birleştiren Standart Model binlerce deneyin sonuçlarını doğru yorumlamasına rağmen birçok temel soruya cevap verememektedir. SM’nin açıklayamadığı problemler olarak temel fermiyonların kütleleri ve karışımı, sağ-sol simetrisinin kırınımı, fermiyon ailelerinin sayısı, karanlık maddenin taşıyıcıları sıralanabilir. Temel parçacıkların ve serbest parametrelerin enflasyonu (sayılarının çokluğu), SM’nin daha temel bir teorinin tezahürü olduğunun göstergesidir. Bu kapsamda; preon modelleri, süpersimetri, ek boyutlar gibi bir çok yaklaşım geliştirilmektedir. Maddenin temel yapıtaşları ile ilgili bilgimizin tarihi gelişimi açısından maddenin yeni yapı düzeyini öngören preon modelleri daha gerçekçi gözükmektedir.

Çalıştayda preon modelleri ve öngörülerinin yüksek enerjili çarpıştırıcılarda aranması ile ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar irdelenerek bu alanda yapılacak yeni çalışmaların yol haritası belirlenecektir.


TOBB ETÜ YEF Grubu

 

Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ana Bina 1. Kat Toplantı Salonu

Kayıt: 8 Mart 2018 Saat: 10:00

Açılış: 8 Mart 2018 Saat: 11:00 

Starts
Ends
Europe/Istanbul
TOBB ETÜ Ankara/TURKEY
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×