March 3, 2018
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

MasterClasses 2018
Eksperyment CMS

Warsztaty Fizyki Cząstek  Elementarnych dla uczniów szkół średnich w ramach międzynarodowego projektu http://physicsmasterclasses.org koordynowanego przez International Particle Physics Outreach Group

Home

W tym roku odbędzie się jedna sesja warsztatów dedykowana eksperymentowi CMS przy akceleratorze LHC:

Udział w wybranych zajęciach wymaga zgłoszenia - zapraszamy!

Rejestracja i udział w zajęciach bez opłat. Maksymalna liczba uczestników: 50.

 

Liczba zarejestrowanych na MasterClasses CMS (1.03.2018 14:00): 50*

* W przypadku rezygnacji zarejestrowanych uczestników rejestracja zostanie odblokowana.

Osoby zarejestrowane, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach prosimy o zgłoszenie tego faktu mailem.

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Zurich
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasterura 5, Warszawa