March 23, 2019
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Registration

Rejestracja

Opened Jan 14, 2019
Closed Mar 22, 2019

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (gdy ma to zastosowanie, w przypadku przekazywania danych innym podmiotom należy wskazać ten podmiot). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Registration is closed
The registration period has passed.