March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Fizyka cząstek i eksperyment ALICE

Mar 20, 2019, 10:10 AM
1h
s. 405 (CZIiTT)

s. 405

CZIiTT

Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

Speaker

Jan Marian Pluta (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials

There are no materials yet.