March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Session

Wykłady

Mar 20, 2019, 10:10 AM
s. 405 (CZIiTT)

s. 405

CZIiTT

Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

Conveners

Wykłady

  • There are no conveners in this block

Wykłady: Sprawy organizacyjne

  • Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL))
  • Georgui Kornakov (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials

There are no materials yet.
Jan Marian Pluta (Warsaw University of Technology (PL))
3/20/19, 10:10 AM
Hanna Zbroszczyk (Warsaw Univesroty Of Technology)
3/20/19, 11:10 AM
Lukasz Kamil Graczykowski (Warsaw University of Technology (PL)), Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL))
3/20/19, 12:00 PM
Adam Kisiel (Warsaw University of Technology (PL))
Building timetable...