March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Wprowadzenie do ćwiczenia - wzmocnienie dziwności

Mar 20, 2019, 11:10 AM
50m
s. 405 (CZIiTT)

s. 405

CZIiTT

Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

Speaker

Hanna Zbroszczyk (Warsaw Univesroty Of Technology)

Presentation materials