March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Sprawy organizacyjne

Mar 20, 2019, 12:00 PM
10m

Speakers

Lukasz Kamil Graczykowski (Warsaw University of Technology (PL)) Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials