March 21, 2020
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Registration

Rejestracja

Opened Jan 22, 2020
Closed Mar 10, 2020

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (gdy ma to zastosowanie, w przypadku przekazywania danych innym podmiotom należy wskazać ten podmiot). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Registration is closed
The registration period has passed.