25-27 August 2021
Tsung-Dao Lee Library
Asia/Shanghai timezone
Starts
Ends
Asia/Shanghai
Tsung-Dao Lee Library
Underground Amphitheater

Local Organization Committee: (alphabetically)

Jun GUO

Hong-Jian HE

Xiao-Gang HE

Kim Siang KHAW

Liang LI

Shu LI

Kun LIU

Michael RAMSEY-MUSOLF

Haijun YANG

 

Secretariat:

Zi YANG <ziyang@sjtu.edu.cn> (for VISA info)

Wen WANG <wang.wen@sjtu.edu.cn>

Gang HE <hegang@sjtu.edu.cn>

Fangying QIU <fangyingqiu@sjtu.edu.cn>