Nov 22 – 26, 2021
ZOOM
Europe/Zurich timezone

Bash

Nov 22, 2021, 11:00 AM
1h 30m
ZOOM

ZOOM

Speaker

Serena Maccolini (Universita e INFN, Bologna (IT))

Presentation materials