Bratislavský Top meeting

from Wednesday, January 31, 2007 (9:00 AM) to Thursday, February 1, 2007 (6:00 PM)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jan 31, 2007
Feb 1, 2007
AM
9:00 AM Úvodné slovo - Tokar Stano (Comenius University)   ()
9:05 AM Top kvark za SM - Vladislav Simak (Institute of Physics - Acad. of Sciences of the Czech Rep. (ASCR)   ()
9:35 AM Určenie náboja top kvarku v dileptónovom kanáli - Jaroslav Antos   ()
10:05 AM Měření těžkých dlouhožijících částic v experimentu Atlas - Rupert Leitner (Charles University)   ()
10:35 AM --- Prestávka na kávu ---
10:45 AM Výsledky zo CDF - Tokar Stano (Comenius University)   ()
11:15 AM Produkcia top kvarku v teorii s velkymi extradimenziami na LHC - Mr Karel Smolek   ()
Slides
11:45 AM Top Physics at the D0 - Jiri Kvita   ()
Slides
9:00 AM 1.príspevok (rezerva)   ()
9:30 AM 2.príspevok (rezerva)   ()
10:00 AM 3.príspevok (rezerva)   ()
10:30 AM
Diskusia (rezerva) (until 12:00 PM) ()
PM
12:15 PM --- Obedová prestávka ---
1:30 PM Hľadanie Higgsovej častice v CDF - Roman Lysak   ()
Slides
2:00 PM Náboj top kvarku v experimente ATLAS - Zilka Brano (Comenius University)   ()
Slides
2:30 PM Otázniky okolo top kvarku - Jaroslav Antos   ()
3:00 PM Rekonštrukcia hmotnosti top kvarku (súčasný stav) - Roman Lysak   ()
Slides
3:30 PM Zkusenosti s pristupem k datum na gridu, s generaci a simulaci pripadu. - Jiri Chudoba (Institute of Physics)   ()
4:00 PM --- Prestávka na kávu ---
4:30 PM Diskusia   ()
6:00 PM --- Večera ---