Nov 20 – 24, 2023
Tirana
Europe/Zurich timezone

Gjatë datave 20 - 24 nëntor 2023, organizohet nga Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT, “Java e Shkencës”. Kemi kënaqësinë të ftojmë në këtë aktivitet, jo vetëm studentët e Bachelor dhe Master në Fizikë, por të gjithë studentët dhe kolegët e FSHN që duan të informohen mbi të rejat më të fundit të shkencës së fizikës.
Salla 103B / 413B, FSHN, ora 11:00 - 13:00.

Referues të ftuar:


Prof. Dr. Sebastiano Stramaglia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari (Itali)
Prof. Dr. Silvano Tosi - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Genova (Itali)
Dr. Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari, Itali & CERN
Dr. Alba Domi - Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) & Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Gjermani
Dr. Federica Simone Maria - Politecnico di Bari & INFN, Sezione di Bari (Itali)

Organizatorët:


Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari & CERN - ilirjan.margjeka@cern.ch
Rudina Zeqirllari - Departamenti i Fizikës, FSHN, UT - rudina.zeqirllari@fshn.edu.al
Olta Çakaj - Departamenti i Fizikës, FSHN, UT - olta.cakaj@fshn.edu.al
Klaudio Peqini - Departamenti i Fizikës, FSHN, UT - klaudio.peqini@fshn.edu.al


During November 20 - 24, 2023, the Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, UT organizes the “Science Week”. We are pleased to invite in this event, not only the Bachelor and Master in Physics students, but all students and colleagues of FNS who wants to get informed about the latest scientific achievements in physics.


Hall 103B / 413B, FNS, time 11:00 - 13:00.

Invited speakers:


Prof. Dr. Sebastiano Stramaglia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italy
Prof. Dr. Silvano Tosi - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Genova, Italy
Dr. Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari & CERN
Dr. Alba Domi - Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) & Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
Dr. Federica Simone Maria - Politecnico di Bari & INFN, Sezione di Bari, Italy

Organizers:
Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari & CERN - ilirjan.margjeka@cern.ch
Rudina Zeqirllari - Department of Physics, FNS, UT - rudina.zeqirllari@fshn.edu.al
Olta Çakaj - Department of Physics, FNS, UT - olta.cakaj@fshn.edu.al
Klaudio Peqini - Department of Physics, FNS, UT - klaudio.peqini@fshn.edu.al

 

Starts
Ends
Europe/Zurich
Tirana
Faculty of Natural Sciences, UT, Bulevardi Zogu I 25, Tirana 1016
Go to map