Science Week, Tirana 2023

Europe/Zurich
Tirana

Tirana

Faculty of Natural Sciences, UT, Bulevardi Zogu I 25, Tirana 1016
Ilirjan Margjeka (University of Bari, INFN)
Description

Gjatë datave 20 - 24 nëntor 2023, organizohet nga Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT, “Java e Shkencës”. Kemi kënaqësinë të ftojmë në këtë aktivitet, jo vetëm studentët e Bachelor dhe Master në Fizikë, por të gjithë studentët dhe kolegët e FSHN që duan të informohen mbi të rejat më të fundit të shkencës së fizikës.
Salla 103B / 413B, FSHN, ora 11:00 - 13:00.

Referues të ftuar:


Prof. Dr. Sebastiano Stramaglia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari (Itali)
Prof. Dr. Silvano Tosi - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Genova (Itali)
Dr. Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari, Itali & CERN
Dr. Alba Domi - Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) & Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Gjermani
Dr. Federica Simone Maria - Politecnico di Bari & INFN, Sezione di Bari (Itali)

Organizatorët:


Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari & CERN - ilirjan.margjeka@cern.ch
Rudina Zeqirllari - Departamenti i Fizikës, FSHN, UT - rudina.zeqirllari@fshn.edu.al
Olta Çakaj - Departamenti i Fizikës, FSHN, UT - olta.cakaj@fshn.edu.al
Klaudio Peqini - Departamenti i Fizikës, FSHN, UT - klaudio.peqini@fshn.edu.al


During November 20 - 24, 2023, the Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, UT organizes the “Science Week”. We are pleased to invite in this event, not only the Bachelor and Master in Physics students, but all students and colleagues of FNS who wants to get informed about the latest scientific achievements in physics.


Hall 103B / 413B, FNS, time 11:00 - 13:00.

Invited speakers:


Prof. Dr. Sebastiano Stramaglia - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italy
Prof. Dr. Silvano Tosi - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Genova, Italy
Dr. Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari & CERN
Dr. Alba Domi - Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) & Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
Dr. Federica Simone Maria - Politecnico di Bari & INFN, Sezione di Bari, Italy

Organizers:
Ilirjan Margjeka - INFN, Sezione di Bari & CERN - ilirjan.margjeka@cern.ch
Rudina Zeqirllari - Department of Physics, FNS, UT - rudina.zeqirllari@fshn.edu.al
Olta Çakaj - Department of Physics, FNS, UT - olta.cakaj@fshn.edu.al
Klaudio Peqini - Department of Physics, FNS, UT - klaudio.peqini@fshn.edu.al

 

  • 11:00 AM 11:20 AM
   READ Project (AADF)

   Dr. Ilirjan Margjeka
   Prof. Asoc. Rudina Osmanaj
   Prof. Asoc. Olta Cakaj
   Dr. Klaudio Peqini

  • 11:20 AM 12:00 PM
   The Physics of Semiconductor Detectors and their importance at the CMS experiment
   Convener: Dr Ilirjan Margjeka (University of Bari, INFN)
  • 12:00 PM 12:15 PM
   Coffee Break 15m
  • 12:15 PM 12:45 PM
   Aktiviteti mësimor shkencor i grupit të biofizikës, fizikës mjekësore dhe i mjedisit.
   Convener: Prof. Asoc. Dr. Odeta Koja (University of Tirana)
  • 12:45 PM 1:00 PM
   DIscussions 15m

   Discussions and Interactions

  • 11:00 AM 12:00 PM
   Fundamental physics and astrophysics with the KM3NeT neutrino telescope
   Convener: Dr Alba Domi (Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP) & Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany))
  • 12:00 PM 12:15 PM
   Coffee Break 15m
  • 12:15 PM 12:40 PM
   Presentationf of Astrophysics and Astroparticle Group
   Convener: Prof. Dr. Mimoza Hafizi (University of Tirana, National Institute of Physics (IKF, Albania)
  • 12:40 PM 1:00 PM
   Presentation of General Physics and Didactics Section

   Discussions and Interactions

   Convener: Dr Silvana Miço (University of Tirana)
  • 11:00 AM 11:15 AM
   Department of Physics : Formal Introduction
   Convener: Prof. Dr. Polikron Dhoqina (University of Tirana)
  • 11:15 AM 11:55 AM
   Network Neuroscience
   Convener: Prof. Sebastiano Stramaglia (University of Bari, INFN section of Bari)
  • 11:55 AM 12:10 PM
   Coffee Break 15m
  • 12:10 PM 12:35 PM
   Numerical and statistical methods in Geomagnetism: extending toward Machine Learning
   Convener: Dr Klaudio Peqini (University of Tirana)
  • 12:35 PM 1:00 PM
   CMB interaction with hot electronic (inverse Compton effect) gas in the cluster of Galaxies.
   Convener: Dr Enkelejd Çaça (Polytechnic University of Tirana)
  • 11:00 AM 11:15 AM
   READ Project (AADF)

   Dr. Ilirjan Margjeka
   Prof. Asoc. Rudina Osmanaj
   Prof. Asoc. Olta Cakaj
   Dr. Klaudio Peqini

  • 11:15 AM 12:00 PM
   An introduction to the physics of fundamental interactions and the CMS experiment at CERN
   Convener: Prof. Silvano Tosi (Universita' di Genova and INFN, section of Genova)
  • 12:00 PM 12:15 PM
   Coffee Break 15m
  • 12:15 PM 12:40 PM
   Chiral fermions on the lattice
   Convener: Prof. Asoc. Dr. Rudina Osmanaj (University of Tirana)
  • 12:40 PM 1:00 PM
   DIscussions 20m
  • 11:00 AM 11:50 AM
   High energy physics and technology transfer: from radiation detectors to computing
   Convener: Dr Federica Maria Simone (University of Bari, INFN section of Bari)
  • 11:50 AM 12:05 PM
   Coffee Break 15m
  • 12:05 PM 12:35 PM
   Studying culture heritage with physical analytical methods
   Convener: Dr Olta Çakaj (University of Tirana, National Institute of Physics (IKF, Albania)
  • 12:35 PM 1:00 PM
   Thank you for the partecipation!