Feb 12 – 17, 2024
Ankara Üniversitesi
Europe/Istanbul timezone

Bilim Kurulu

Hatice Duran Yıldız (AÜ)

Orhan Çakır (AÜ)

Erkcan Özcan (BÜ)

Ece Aşılar (HU)

Aytül Adıgüzel (İÜ)

Serkant Ali Çetin (İSÜ)

Sezen Sekmen (KNU)

Mithat Kaya (MÜ)

Burak Bilki (Beykent Ü, TARLA)

Veli Yıldız (TARLA)

Saleh Sultansoy (TOBB ETÜ)

Gökhan Ünel (UCI)