Feb 12 – 17, 2024
Ankara Üniversitesi
Europe/Istanbul timezone

Eğitmenler

Hatice Duran Yıldız (AÜ)

İlkay Türk Çakır (AÜ)

Sinan Kuday (AÜ)

Ümit Kaya (AÜ)

Çağlar Kaya (AÜ)

Burak Bilki (Beykent Ü, TARLA)

Ahmet Bingül (GÜ, ODTÜ)

Mithat KAYA (MÜ)

Sertaç Öztürk (İSÜ)

Veli Yıldız (TARLA)

Gökhan Ünel (UCI)

Yardımcı Eğitmenler

Ali Can Canbay (AÜ)

Kutlu Kağan Şahbaz (TARLA)

Hüseyin Sertaç Sümer (AÜ)

Burak Dağlı (TOBB ETÜ)