Slovak Teachers Programme 04/2007

Europe/Zurich
B593 R-010 (CERN)

B593 R-010

CERN

Mick Storr
  • 17:00 18:00
   Welcome Reception / Uvítacia recepcia 1h Square Van Hove

   Square Van Hove

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 18:00 19:00
   Introduction to the programme / Predstavenie programu 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 19:30 21:00
   Dinner 1h 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 09:00 09:30
   Introduction to CERN / Predstavenie CERNu 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 09:30 10:00
   Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius University)
   Slides
   Video in CDS
  • 11:00 11:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Video in CDS
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 14:00 14:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
   Slides
   Video in CDS
  • 15:00 18:00
   Lecture Review / Diskusia prednášky 3h 6 2-008

   6 2-008

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 15:00 18:00
   Visit Microcosm / Návšteva Microcosm 3h B33 Reception

   B33 Reception

   CERN

  • 15:00 18:00
   Visit to the Anti-matter factory / Návšteva továrne antihmoty 3h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Rolf Landua (CERN)
  • 09:00 09:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 10:00 10:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
   Video in CDS
  • 11:00 11:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 14:00 15:00
   Introduction to ATLAS / Experiment ATLAS - úvod 1h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Peter Chochula (CERN)
  • 15:30 17:00
   Visit to ATLAS / Návšteva ATLAS 1h 30m Entrance B

   Entrance B

   CERN

  • 17:00 18:00
   Lecture Review / Diskusia prednášky 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)
   Video in CDS
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (3) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Martin MojžIš (Comenius University)
   Slides
   Video in CDS
  • 11:00 11:45
   Raisins from the History of Physics (1900 - 1950) / Hrozienka z histórie fyziky (1900 - 1950) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Jan Pisut (Comenius University)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 13:30
   Lunch 1h 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 13:30 19:30
   Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu 6h Entrance B

   Entrance B

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 19:30 22:00
   Programme Dinner / Večera 2h 30m 2 Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2 Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 10:00 10:45
   Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Bettina Mikulec (CERN), Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))
   Slides
   Video_clip
   Video in CDS
  • 11:00 11:45
   Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Robert Harakaly (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 14:00 17:00
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru 3h 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speaker: Joachim Flammer (CERN)
  • 14:00 17:00
   Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra 3h B513 Computer Centre

   B513 Computer Centre

   CERN

   Speaker: Vlado Bahyl (CERN)
  • 14:00 17:00
   What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? 3h 513 1-023

   513 1-023

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Marek Domaracky (California Institute of Technology)
   Slides
   Video in CDS
  • 10:00 10:45
   Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 11:00 12:00
   Environmental Aspects of Accelerators - the LHC as example / Životné prostredie a urýchľovače - príklad LHC 1h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Pavol Vojtyla (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 14:00 16:00
   Visit ALICE / Návšteva ALICE 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 16:00 17:00
   Programme evaluation / Vyhodnotenie programu 1h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 08:30 09:00
   Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko 30m Hostel

   Hostel

   CERN

Your browser is out of date!

If you are using Internet Explorer, please use Firefox, Chrome or Edge instead.

Otherwise, please update your browser to the latest version to use Indico without problems.

×