Slovak Teachers Programme 04/2007

Europe/Zurich
B593 R-010 (CERN)

B593 R-010

CERN

Mick Storr
  • 5:00 PM 6:00 PM
   Welcome Reception / Uvítacia recepcia 1h Square Van Hove

   Square Van Hove

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 6:00 PM 7:00 PM
   Introduction to the programme / Predstavenie programu 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 7:30 PM 9:00 PM
   Dinner 1h 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 9:00 AM 9:30 AM
   Introduction to CERN / Predstavenie CERNu 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 9:30 AM 10:00 AM
   Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius University)
   Slides
   Video in CDS
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Video in CDS
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 2:00 PM 2:45 PM
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
   Slides
   Video in CDS
  • 3:00 PM 6:00 PM
   Lecture Review / Diskusia prednášky 3h 6 2-008

   6 2-008

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 3:00 PM 6:00 PM
   Visit Microcosm / Návšteva Microcosm 3h B33 Reception

   B33 Reception

   CERN

  • 3:00 PM 6:00 PM
   Visit to the Anti-matter factory / Návšteva továrne antihmoty 3h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Rolf Landua (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
   Video in CDS
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 2:00 PM 3:00 PM
   Introduction to ATLAS / Experiment ATLAS - úvod 1h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Peter Chochula (CERN)
  • 3:30 PM 5:00 PM
   Visit to ATLAS / Návšteva ATLAS 1h 30m Entrance B

   Entrance B

   CERN

  • 5:00 PM 6:00 PM
   Lecture Review / Diskusia prednášky 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)
   Video in CDS
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (3) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Martin MojžIš (Comenius University)
   Slides
   Video in CDS
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Raisins from the History of Physics (1900 - 1950) / Hrozienka z histórie fyziky (1900 - 1950) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Jan Pisut (Comenius University)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 PM 1:30 PM
   Lunch 1h 30m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 1:30 PM 7:30 PM
   Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu 6h Entrance B

   Entrance B

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 7:30 PM 10:00 PM
   Programme Dinner / Večera 2h 30m 2 Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2 Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speakers: Bettina Mikulec (CERN), Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))
   Slides
   Video_clip
   Video in CDS
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Robert Harakaly (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 2:00 PM 5:00 PM
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru 3h 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speaker: Joachim Flammer (CERN)
  • 2:00 PM 5:00 PM
   Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra 3h B513 Computer Centre

   B513 Computer Centre

   CERN

   Speaker: Vlado Bahyl (CERN)
  • 2:00 PM 5:00 PM
   What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? 3h 513 1-023

   513 1-023

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Marek Domaracky (California Institute of Technology)
   Slides
   Video in CDS
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk 45m B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 11:00 AM 12:00 PM
   Environmental Aspects of Accelerators - the LHC as example / Životné prostredie a urýchľovače - príklad LHC 1h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Pavol Vojtyla (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

  • 2:00 PM 4:00 PM
   Visit ALICE / Návšteva ALICE 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 4:00 PM 5:00 PM
   Programme evaluation / Vyhodnotenie programu 1h B593 R-010

   B593 R-010

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 8:30 AM 9:00 AM
   Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko 30m Hostel

   Hostel

   CERN