Polish Teachers Programme 05/2007

Europe/Zurich
6 2-024 (CERN)

6 2-024

CERN

Mick Storr
  • 1
   Welcome Reception 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 2
   Introduction to the programme 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 7:30 PM
   Dinner 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 3
   Introduction to CERN / Wprowadzenie do CERN 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 4
   Poland at CERN / Polska w CERN 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Jan Nassalski (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
   Video in CDS
  • 5
   Introduction to accelerators / Wstęp do fizyki akceleratorów - Jak to działa 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Dr Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Linac Animation
   Slides
   Synchrotron Animation
   Video in CDS
  • 12:00 PM
   Lunch 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 6
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Komora mgłowa – zrób to sam 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speaker: Joachim Flammer (CERN)
  • 7
   Microcosm 33 Reception

   33 Reception

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 8
   PS/AD – Synchrotron protonowy (PS) i (lub) Decelerator Antyprotonów (AD) oraz “Fabryka Antymaterii“ 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
  • 9
   Particle detectors - how to see the invisible / Detektory cząstek, czyli jak zobaczyć niewidzialne 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Zbigniew Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN)
   Slides
   Video in CDS
  • 10
   Introduction to Cosmology / Wprowadzenie do kosmologii 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Marek Demianski (University of Warsaw)
   Video in CDS
  • 11
   Computing at CERN and the GRID 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Szymon Gadomski (University of Bern)
   Slides
   Video in CDS
  • 12
   Buy pic-nic lunch Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 13
   Visit Chamonix Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 14
   Introduction to Cosmology / Wprowadzenie do kosmologii 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Marek Demianski (University of Warsaw)
   Video in CDS
  • 15
   Q/A Cosmology 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Marek Demianski (University of Warsaw)
  • 16
   Accelerators around us / Akceleratory wokół nas 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   PIMMS Movie
   Slides
   Video in CDS
  • 12:00 PM
   Lunch 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 17
   Discover Geneva Treasure Hunt 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 18
   Programme Dinner 2, Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2, Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 19
   Introduction to Particle Physics / Wprowadzenie do fizyki cząstek 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Barbara Badełek (University of Warsaw and University of Uppsala)
   Slides
   Video in CDS
  • 20
   Applications of Particle Detectors / Zastosowania detektorów cząstek w życiu codziennym 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
   Video in CDS
  • 21
   Introduction to Particle Physics / Wprowadzenie do fizyki cząstek 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Barbara Badełek (University of Warsaw and University of Uppsala)
   Slides
   Video in CDS
  • 12:30 PM
   Lunch 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 22
   Introduction to ATLAS 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Zbigniew Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN)
   Slides
   Video in CDS
  • 23
   Tunel LHC – Eksperyment ATLAS 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Andrzej Siemko (CERN), Jan Godlewski (CERN), Zbigniew Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN), Zenon Sułek (Institute of Nuclear Physics, PAN)
  • 24
   Q/A Accelerators/Detectors 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Andrzej Siemko (CERN), Sławomir Wronka (Zoltan Institute for Nuclear Studies), Zbigniew Hajduk (Institute of Nuclear Physics, PAN)
  • 25
   Introduction to Particle Physics / Wprowadzenie do fizyki cząstek 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Barbara Badełek (University of Warsaw and University of Uppsala)
   Slides
   Video in CDS
  • 26
   Q/A Particle Physics 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Barbara Badełek (University of Warsaw and University of Uppsala)
  • 27
   Visit Annecy Restaurant

   Restaurant

   CERN

  • 28
   Programme Evaluation 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
   Slides
   Video in CDS
  • 29
   Depart for Poland Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN