Faggruppemøte for subatomær fysikk og astrofysikk
from Wednesday, September 26, 2012 (8:00 AM) to Friday, September 28, 2012 (6:00 PM)