Faggruppemøte for subatomær fysikk og astrofysikk
from Wednesday, 26 September 2012 (08:00) to Friday, 28 September 2012 (18:00)