July 27, 2014 to August 2, 2014
CERN
Europe/Zurich timezone

Introduction to CERN аccelerator complex and its control / Въведение в комплекса ускорители на ЦЕРН и тяхното управление

Jul 29, 2014, 9:10 AM
45m
60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F) (CERN)

60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

CERN

90
Show room on map