Bulgarian Teachers Programme 2015 / Българска Учителска Програма 2015

Europe/Zurich
CERN

CERN

Konrad Jende (CERN, Education Group), Zornitsa Zaharieva / инж. Зорница Захариева (CERN / ЦЕРН)
Description

The Bulgarian Teachers Programme 2015 will take place from 26 July - 1 August 2015. Lectures, on-site visits and exhibitions as well as hands-on workshops will introduce its participants to the world of cutting-edge particle physics. We hope the participants will return back to Bulgaria as ambassadors, passing on the inspiration of world class science to our next generation of physicists, engineers and IT specialists.


Information about the scientific program and agenda can be found under Timetable.


CERN and its Education Group are looking forward to welcome the Bulgarian teachers in Geneva, Switzerland.


"Българска учителска програма 2015" ще се състои в периода 26-ти юли - 1-ви август 2015.   Лекции, посещения в ЦЕРН и експериментални заниятия ще въведат участниците в света на физиката на елементарните частици. Надяваме се че участниците ще се върнат в България като посланици на естествените науки за следващото поколение от физици, инжинери и IT специалисти на България. 

 

Информация относно научната програма и разписанието на събитието можете да намерите  тук.


ЦЕРН и образователната група на ЦЕРН очакват с нетърпение да приветстват българските учители с "Добре Дошли" в Женева.


 

  • 7:30 PM 10:00 PM
   Welcoming session / Добре дошли 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   CERN

   Convener: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
   • 7:30 PM
    Arrival at CERN by bus / Пристигане в ЦЕРН 1h
    Speakers: Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
   • 8:30 PM
    Short Site Tour / Кратка обиколка на района 1h
    Speaker: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
  • 8:30 AM 12:15 PM
   Lectures: Introduction / Лекции: Въведение 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

   60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

   CERN

   90
   Show room on map
   • 8:30 AM
    Welcome to CERN/ Добре дошли в ЦЕРН 10m 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    CERN

    90
    Show room on map
    Speaker: Mr Rolf Landua / г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)
   • 8:40 AM
    Introduction to the programme / Въведение в програмaта 20m 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    CERN

    90
    Show room on map
    Speaker: Mr Rolf Landua / г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)
   • 9:10 AM
    Introduction to CERN / Въведение в ЦЕРН 1h 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    CERN

    90
    Show room on map
    This is a test description..
    Speaker: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 10:30 AM
    Introduction to Particle Physics / Въведение във физиката на елементарните частици 45m 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    CERN

    90
    Show room on map
    Speaker: Dr Plamen Iaydjiev / д-р. Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))
   • 11:25 AM
    Detectors and Nuclear Electronics/ Детектори и ядрена електроника 50m 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

    CERN

    90
    Show room on map
    Speakers: Mr Gueorgui Antchev / инж. Георги Анчев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))
  • 12:15 PM 1:45 PM
   Lunch / Обяд 1h 30m 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

  • 1:45 PM 5:15 PM
   Visits: S’Cool Lab – Cloud Chamber Workshop, MicroCosm & SC Visits / Визити: Лабораторно упражнение "Камера на Уилсън" и посещения на експозицията "MicroCosm" и ускорителя SC
   • 1:45 PM
    Group 1: S’Cool Lab – Cloud Chamber Workshop / 1-ва група: Лабораторно упражнение "Камера на Уилсън" 1h 30m 143/R-003 - S'Cool LAB

    143/R-003 - S'Cool LAB

    CERN

    40
    Show room on map
    Speaker: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 1:45 PM
    Group 2: MicroCosm Visit / 2-ра група: Посещение на експозицията "MicroCosm" 1h 143-R-001 (MicroCosm)

    143-R-001 (MicroCosm)

    CERN

    Speakers: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
   • 2:45 PM
    Group 2: PS & LEIR Visit / 2-ра група: Посещение на ускорителите PS и LEIR 30m 150-R-001 (LEIR)

    150-R-001 (LEIR)

    Speakers: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), UNKNOWN (English speaking), Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 3:30 PM
    Group 1: MicroCosm / 1-ва група: Посещение на експозицията "MicroCosm" 1h 143-R-001 (MicroCosm)

    143-R-001 (MicroCosm)

    CERN

    Speakers: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
   • 3:30 PM
    Group 2: S'Cool Lab - Cloud Chamber Workshop / 2-ра група: Лабораторно упражнение "Камера на Уилсън" 1h 30m 143/R-003 - S'Cool LAB

    143/R-003 - S'Cool LAB

    CERN

    40
    Show room on map
    Speaker: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 4:30 PM
    Group 1: PS & LEIR Visit / 1-ва група: Посещение на ускорителите PS и LEIR 30m 150-R-001 (LEIR)

    150-R-001 (LEIR)

    CERN

    Speakers: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), UNKNOWN (English speaking), Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
  • 5:15 PM 5:45 PM
   Revision of the Day: Monday revision / Обобщение на деня: Понеделник 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   CERN

   Convener: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
  • 8:30 AM 12:15 PM
   Lectures: Accelerators and Antimatter / Лекции: Ускорители и антиматерия 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
  • 12:15 PM 1:45 PM
   Lunch / Обяд 1h 30m 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

  • 1:45 PM 6:20 PM
   Visits: S'Cool Lab experiments, LEIR, ATLAS Visitor Centre / Визити: Практически заниятия в "S'Cool Lab", посещения на центъра за посещения на АТЛАС и на ускорителя SC
   • 2:00 PM
    Group 1: S'Cool Lab experiments / 1-ва група: Практически заниятия в "S'Cool Lab" 1h 30m 143-R-003 - S'Cool Lab

    143-R-003 - S'Cool Lab

    CERN

    Speakers: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 2:00 PM
    Group 2: ATLAS Visitors Centre Visit / 2-ра група: Посещение на центъра за посещения на АТЛАС 30m 3162-R-D01 - ATLAS Visitor Centre

    3162-R-D01 - ATLAS Visitor Centre

    CERN

    Speaker: Dr Mariya Shiyakova / д-р Мария Шиякова (Joint Inst. for Nuclear Research (RU) / Обединен Институт за Ядрени Изледвания (Русия))
   • 2:30 PM
    Group 2: IdeaSquare Visit / 2-ра група: Посещение на центъра "IdeaSquare" 30m IdeaSquare

    IdeaSquare

    CERN

    Speaker: Mr Dimitar Mladenov / инж. Димитър Младенов (CERN / ЦЕРН)
   • 3:00 PM
    Group 2: Visit SC / 2-ра група: Посещение на ускорителя SC 30m SC

    SC

    CERN

    Speaker: Mr Atanas Batinkov / физ. Атанас Батинков (University of Florida (US) / Университет на Флорида (САЩ))
   • 3:45 PM
    Group 1: IdeaSquare Visit / 1-ва група: Посещение на центъра "IdeaSquare" 30m IdeaSquare

    IdeaSquare

    CERN

    Speaker: Mr Dimitar Mladenov / инж. Димитър Младенов (CERN / ЦЕРН)
   • 3:45 PM
    Group 2: S'Cool Lab experiments / 2-ра група: Практически заниятия в "S'Cool Lab" 1h 30m 143/R-003 - S'Cool LAB

    143/R-003 - S'Cool LAB

    CERN

    40
    Show room on map
    Speakers: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 4:15 PM
    Group 1: ATLAS Visitors Centre Visit / 1-ва група: Посещение на центъра за посещения на АТЛАС 30m 3162-R-D01 - ATLAS Visitor Centre

    3162-R-D01 - ATLAS Visitor Centre

    CERN

    Speaker: Dr Mariya Shiyakova / д-р Мария Шиякова (Joint Inst. for Nuclear Research (RU) / Обединен Институт за Ядрени Изледвания (Русия))
   • 4:45 PM
    Group 1: Visit SC / 1-ва група: Посещение на ускорителя SC 30m SC

    SC

    CERN

    Speaker: Mr Atanas Batinkov / физ. Атанас Батинков (University of Florida (US) / Университет на Флорида (САЩ))
  • 6:00 PM 6:30 PM
   Revision of the Day: Tuesday revision / Обобщение на деня: Вторник 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   CERN

  • 8:30 AM 10:25 AM
   Lectures: Neutrinos and Atomic Nuclei / Лекции: Неутрина и атомни ядра 503/1-001 - Council Chamber

   503/1-001 - Council Chamber

   CERN

   162
   Show room on map
  • 10:45 AM 11:00 AM
   Transport to CCC & AMS / Транспорт до Контролната зала на ускорителния комплекс ЦЕРН 15m Meeting Point

   Meeting Point

   CERN

  • 11:00 AM 12:30 PM
   Visits: CERN Control Centre and AMS / Визити: Център за управление на ускорителния комплекс на ЦЕРН / Конролна зала на екслеримента AMS Prévessin site

   Prévessin site

   CERN

   • 11:00 AM
    Group 1: Visit CCC / 1-ва група: Посещение на центъра за управление на ускорителния комплекс ЦЕРН 40m 874/R-030 - CCC

    874/R-030 - CCC

    CERN

    50
    Show room on map
    Speaker: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 11:00 AM
    Group 2: Visit AMS / 2-ра група: Посещение на контролния център на експеримента AMS 40m AMS

    AMS

    CERN

    Speaker: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 11:45 AM
    Group 1: Visit AMS / 1-ва група: Посещение на контролния център на експеримента AMS 40m 946-R-001

    946-R-001

    CERN

    Speaker: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 11:45 AM
    Group 2: Visit CCC / 2-ра група: Посещение на центъра са управление на ускорителния комплекс ЦЕРН 40m 874/R-030 - CCC

    874/R-030 - CCC

    CERN

    50
    Show room on map
    Speaker: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
  • 12:30 PM 12:45 PM
   Transport from CCC to R1 / Транспорт от Контролната зала на ускорителния комплекс ЦЕРН до Ресторант 1 15m Prévessin site

   Prévessin site

   CERN

  • 12:45 PM 2:00 PM
   Lunch / Обяд 1h 15m 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

  • 2:00 PM 8:00 PM
   Social activities: Discover Geneva / Открий Женева Geneva

   Geneva

  • 8:00 PM 10:00 PM
   Social activities: Dinner / Официална вечеря Restaurant Edelweiss (Geneva)

   Restaurant Edelweiss

   Geneva

   Place de la Navigation 2 1201 Genève Switzerland
  • 8:30 AM 12:00 PM
   Lectures: Medical physics, heavy ions and the Higgs boson / Лекции: Медицинска физика, тежки йони и Хигс бозон 503/1-001 - Council Chamber

   503/1-001 - Council Chamber

   CERN

   162
   Show room on map
   • 8:30 AM
    Medical Physics / Медицинска физика 45m
    Speaker: Dr Katia Sergieva / д-р Катя Сергиева (Sofia Medical University (BG) / Софийски Медицински Университет (България))
   • 9:30 AM
    Heavy Ions: Introduction to ALICE / Тежки йони: Въведение в ALICE 1h
    Speaker: Dr Peter Hristov / д-р Петър Христов (CERN)
   • 10:45 AM
    Higgs discovery/ Откритието на Хигс бозона 1h
    Speaker: Dr Leandar Litov / д-р Леандър Литов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
  • 12:00 PM 1:30 PM
   Lunch / Oбяд 1h 30m 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

  • 1:30 PM 2:00 PM
   Transport from Reception to CMS / Транспорт от рецепцията до експеримента CMS 30m 3562-R-201 - Point 5

   3562-R-201 - Point 5

   CERN

  • 2:00 PM 4:00 PM
   Visits: CMS / Визити: Експеримента CMS Point 5 @ LHC

   Point 5 @ LHC

   CERN

   • 2:00 PM
    Visit CMS / Посещение на експеримента CMS 2h
    Speakers: Dr Andrey Marinov / д-р Андрей Маринов (Universite Libre de Bruxelles (BE) / Брюкселски Свободен Университет (Белгия)), Mr Gueorgui Antchev / инж. Георги Анчев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))
  • 4:00 PM 4:30 PM
   Transport from CMS to Reception / Транспорт от CMS до рецепция 30m CMS bus stop

   CMS bus stop

   CERN

  • 4:45 PM 7:00 PM
   Lectures: Review / Лекции: Обобщение 500/1-001 - Main Auditorium

   500/1-001 - Main Auditorium

   CERN

   400
   Show room on map
   • 4:45 PM
    Bulgarian Teachers Programme - lessons, achievements and prospects / Българската учителска програма – уроци, постижения и перспективи 1h
    Speaker: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
   • 6:00 PM
    Panel Discussion with the lecturers, guides and teachers / Отворена дискусия между преподаватели, гидове и учители 1h
    Speakers: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Andrey Marinov / д-р Андрей Маринов (Universite Libre de Bruxelles (BE) / Брюкселски Свободен Университет (Белгия)), Mr Atanas Batinkov / физ. Атанас Батинков (University of Florida (US) / Университет на Флорида (САЩ)), Prof. Chavdar Stoianov / проф. Чавдар Стоянов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Mr Dimitar Mladenov / инж. Димитър Младенов (CERN / ЦЕРН), Mr Gueorgui Antchev / инж. Георги Анчев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Katia Sergieva / д-р Катя Сергиева (Sofia Medical University (BG) / Софийски Медицински Университет (България)), Dr Leandar Litov / д-р Леандър Литов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Mariya Shiyakova / д-р Мария Шияков (Joint Inst. for Nuclear Research (RU) / Обединен Институт за Ядрени Изледвания (Русия)), Dr Peter Hristov / д-р Петър Христов (CERN / ЦЕРН), Dr Peter Vankov / д-р Петър Ванков (Nikhef National institute for subatomic physics (NL) / Национален институт по физика на високите енергии (Хонландия)), Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България)), Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Prof. Vladimir Angelov / д-р Владимир Ангелов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)), Dr Yordan Karadzhov / д-р Йордан Караджов (Université de Geneve (CH) / Женевски Университет (Швейцария))
  • 8:30 AM 10:50 AM
   Visits: CERN Data Centre, AD / Визити: Компютърен център на ЦЕРН, Забавител на антипротони (AD) various

   various

   CERN

   • 8:30 AM
    Group 1: Visit CERN Data Centre / Посещение на компютърния център на ЦЕРН 30m CERN Data Centre

    CERN Data Centre

    CERN

    Speaker: Mr Aleksandar Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 8:30 AM
    Group 2: Visit AD / 2-ра група: Посещение на забавителя на антипротони (AD) 30m AD

    AD

    CERN

    Speakers: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), UNKNOWN (English Speaking), Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))
   • 9:10 AM
    Group 1: Visit AD / 1-ва група: Посещение на забавителя на антипротони (AD) 30m AD

    AD

    CERN

    Speakers: Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), UNKNOWN (English Speaking), Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))
   • 9:10 AM
    Group 2: Visit CERN Data Centre / Посещение на компютърния център на ЦЕРН 30m CERN Data Centre

    CERN Data Centre

    CERN

    Speaker: Mr Aleksander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))
   • 9:50 AM
    Visit SM18 / Посещение на тестовия център SM18 1h SM18

    SM18

    CERN

    Speakers: Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)), Mr Miroslav Atanasov / инж. Мирослав Атанасов (CERN / ЦЕРН), UNKNOWN, Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))
  • 11:00 AM 12:00 PM
   Lectures: Education / Лекции: Образование 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

   60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

   CERN

   90
   Show room on map
  • 12:00 PM 1:30 PM
   Lunch / Обяд 1h 30m 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

  • 1:30 PM 2:30 PM
   Closing Session / Заключителна Сесия 60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

   60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F)

   CERN

   90
   Show room on map
   Convener: Mr Rolf Landua / Г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)
   • 1:30 PM
    Questionnaires and Evaluation of the Programme / Въпросници и оценка на програмата 45m
    Speaker: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
   • 2:15 PM
    Handover of certificates / Връчване на сертификати 15m
    Speaker: Mr Rolf Landua / Г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)
  • 8:00 PM 11:00 PM
   Social activities: Bulgarian Dinner / Българска вечеря 500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   500-R-001 (R1) / Ресторант 1

   CERN

   Convener: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))
  • 8:00 AM 8:30 AM
   Depart / Заминаване
   Convener: Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))