Bulgarian Teachers Programme 2015 / Българска Учителска Програма 2015

from Sunday, July 26, 2015 (5:00 PM) to Saturday, August 1, 2015 (10:00 AM)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jul 26, 2015
Jul 27, 2015
Jul 28, 2015
Jul 29, 2015
Jul 30, 2015
Jul 31, 2015
Aug 1, 2015
AM
8:30 AM
Lectures (until 12:15 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:30 AM Welcome to CERN/ Добре дошли в ЦЕРН - Mr Rolf Landua / г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:40 AM Introduction to the programme / Въведение в програмaта - Mr Rolf Landua / г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
9:10 AM Introduction to CERN / Въведение в ЦЕРН - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
10:30 AM Introduction to Particle Physics / Въведение във физиката на елементарните частици - Dr Plamen Iaydjiev / д-р. Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
11:25 AM Detectors and Nuclear Electronics/ Детектори и ядрена електроника - Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Mr Gueorgui Antchev / инж. Георги Анчев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:30 AM
Lectures (until 12:15 PM) (13/2-005)
8:30 AM Introduction to accelerators and their future / Въведение в ускорителите и тяхното бъдеще - Dr Vladimir Angelov / д-р Владимир Ангелов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (13/2-005)
9:30 AM Introduction to CERN аccelerator complex and its control / Въведение в комплекса ускорители на ЦЕРН и тяхното управление - Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (13/2-005)
10:35 AM Antimatter / Антиматерия - Dr Peter Vankov / д-р Петър Ванков (Nikhef National institute for subatomic physics (NL) / Национален институт по физика на високите енергии (Хонландия))   (13/2-005)
8:30 AM
Lectures (until 10:25 AM) (503/1-001 - Council Chamber)
8:30 AM Neutrino Physics / Физика на неутрината - Dr Yordan Karadzhov / д-р Йордан Караджов (Université de Geneve (CH) / Женевски Университет (Швейцария))   (503/1-001 - Council Chamber)
9:40 AM Atomic nuclei: basic building blocks of matter / Атомни ядра: oсновни градивни клетки на материята - Prof. Chavdar Stoianov / проф. Чавдар Стоянов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (503/1-001 - Council Chamber)
10:45 AM Transport to CCC & AMS / Транспорт до Контролната зала на ускорителния комплекс ЦЕРН   (Meeting Point)
11:00 AM
Visits (until 12:30 PM) (Prévessin site)
11:00 AM Group 1: Visit CCC / 1-ва група: Посещение на центъра за управление на ускорителния комплекс ЦЕРН - Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (874/R-030 - CCC)
11:00 AM Group 2: Visit AMS / 2-ра група: Посещение на контролния център на експеримента AMS - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (AMS)
11:45 AM Group 1: Visit AMS / 1-ва група: Посещение на контролния център на експеримента AMS - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (946-R-001)
11:45 AM Group 2: Visit CCC / 2-ра група: Посещение на центъра са управление на ускорителния комплекс ЦЕРН - Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (874/R-030 - CCC)
8:30 AM
Lectures (until 12:00 PM) (503/1-001 - Council Chamber)
8:30 AM Medical Physics / Медицинска физика - Dr Katia Sergieva / д-р Катя Сергиева (Sofia Medical University (BG) / Софийски Медицински Университет (България))   (503/1-001 - Council Chamber)
9:30 AM Heavy Ions: Introduction to ALICE / Тежки йони: Въведение в ALICE - Dr Peter Hristov / д-р Петър Христов (CERN)   (503/1-001 - Council Chamber)
10:45 AM Higgs discovery/ Откритието на Хигс бозона - Dr Leandar Litov / д-р Леандър Литов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (503/1-001 - Council Chamber)
8:30 AM
Visits (until 10:50 AM) (various)
8:30 AM Group 1: Visit CERN Data Centre / Посещение на компютърния център на ЦЕРН - Mr Aleksandar Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (CERN Data Centre)
8:30 AM Group 2: Visit AD / 2-ра група: Посещение на забавителя на антипротони (AD) - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) UNKNOWN (English Speaking) Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (AD)
9:10 AM Group 1: Visit AD / 1-ва група: Посещение на забавителя на антипротони (AD) - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) UNKNOWN (English Speaking) Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (AD)
9:10 AM Group 2: Visit CERN Data Centre / Посещение на компютърния център на ЦЕРН - Mr Aleksander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (CERN Data Centre)
9:50 AM Visit SM18 / Посещение на тестовия център SM18 - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mr Miroslav Atanasov / инж. Мирослав Атанасов (CERN / ЦЕРН) UNKNOWN Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България))   (SM18)
11:00 AM
Lectures (until 12:00 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
11:00 AM CERN Education / Образованието в ЦЕРН - Mr Rolf Landua / Г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:00 AM
Depart / Заминаване -Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България)) (until 8:30 AM) ()
PM
7:30 PM
Welcoming session / Добре дошли -Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България)) (until 10:00 PM) (500-R-001 (R1) / Ресторант 1)
7:30 PM Arrival at CERN by bus / Пристигане в ЦЕРН - Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))   (500-R-001 (R1) / Ресторант 1)
8:30 PM Short Site Tour / Кратка обиколка на района - Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))   (500-R-001 (R1) / Ресторант 1)
12:15 PM --- Lunch / Обяд ---
1:45 PM
Visits (until 5:15 PM) ()
1:45 PM Group 1: S’Cool Lab – Cloud Chamber Workshop / 1-ва група: Лабораторно упражнение "Камера на Уилсън" - Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (143/R-003 - S'Cool LAB)
1:45 PM Group 2: MicroCosm Visit / 2-ра група: Посещение на експозицията "MicroCosm" - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))   (143-R-001 (MicroCosm))
2:45 PM Group 2: PS & LEIR Visit / 2-ра група: Посещение на ускорителите PS и LEIR - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) UNKNOWN (English speaking) Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (150-R-001 (LEIR))
3:30 PM Group 1: MicroCosm / 1-ва група: Посещение на експозицията "MicroCosm" - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))   (143-R-001 (MicroCosm))
3:30 PM Group 2: S'Cool Lab - Cloud Chamber Workshop / 2-ра група: Лабораторно упражнение "Камера на Уилсън" - Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (143/R-003 - S'Cool LAB)
4:30 PM Group 1: PS & LEIR Visit / 1-ва група: Посещение на ускорителите PS и LEIR - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) UNKNOWN (English speaking) Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (150-R-001 (LEIR))
5:15 PM
Revision of the Day -Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България)) (until 5:45 PM) (500-R-001 (R1) / Ресторант 1)
12:15 PM --- Lunch / Обяд ---
1:45 PM
Visits (until 6:20 PM) ()
2:00 PM Group 1: S'Cool Lab experiments / 1-ва група: Практически заниятия в "S'Cool Lab" - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (143-R-003 - S'Cool Lab)
2:00 PM Group 2: ATLAS Visitors Centre Visit / 2-ра група: Посещение на центъра за посещения на АТЛАС - Dr Mariya Shiyakova / д-р Мария Шиякова (Joint Inst. for Nuclear Research (RU) / Обединен Институт за Ядрени Изледвания (Русия))   (3162-R-D01 - ATLAS Visitor Centre)
2:30 PM Group 2: IdeaSquare Visit / 2-ра група: Посещение на центъра "IdeaSquare" - Mr Dimitar Mladenov / инж. Димитър Младенов (CERN / ЦЕРН)   (IdeaSquare)
3:00 PM Group 2: Visit SC / 2-ра група: Посещение на ускорителя SC - Mr Atanas Batinkov / физ. Атанас Батинков (University of Florida (US) / Университет на Флорида (САЩ))   (SC)
3:45 PM Group 1: IdeaSquare Visit / 1-ва група: Посещение на центъра "IdeaSquare" - Mr Dimitar Mladenov / инж. Димитър Младенов (CERN / ЦЕРН)   (IdeaSquare)
3:45 PM Group 2: S'Cool Lab experiments / 2-ра група: Практически заниятия в "S'Cool Lab" - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (143/R-003 - S'Cool LAB)
4:15 PM Group 1: ATLAS Visitors Centre Visit / 1-ва група: Посещение на центъра за посещения на АТЛАС - Dr Mariya Shiyakova / д-р Мария Шиякова (Joint Inst. for Nuclear Research (RU) / Обединен Институт за Ядрени Изледвания (Русия))   (3162-R-D01 - ATLAS Visitor Centre)
4:45 PM Group 1: Visit SC / 1-ва група: Посещение на ускорителя SC - Mr Atanas Batinkov / физ. Атанас Батинков (University of Florida (US) / Университет на Флорида (САЩ))   (SC)
6:00 PM
Revision of the Day (until 6:30 PM) (500-R-001 (R1) / Ресторант 1)
12:30 PM Transport from CCC to R1 / Транспорт от Контролната зала на ускорителния комплекс ЦЕРН до Ресторант 1   (Prévessin site)
12:45 PM --- Lunch / Обяд ---
2:00 PM
Social activities (until 8:00 PM) ()
8:00 PM
Social activities (until 10:00 PM) (Restaurant Edelweiss)
12:00 PM --- Lunch / Oбяд ---
1:30 PM Transport from Reception to CMS / Транспорт от рецепцията до експеримента CMS   (3562-R-201 - Point 5)
2:00 PM
Visits (until 4:00 PM) (Point 5 @ LHC)
2:00 PM Visit CMS / Посещение на експеримента CMS - Mr Gueorgui Antchev / инж. Георги Анчев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Dr Andrey Marinov / д-р Андрей Маринов (Universite Libre de Bruxelles (BE) / Брюкселски Свободен Университет (Белгия)) Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (Point 5 @ LHC)
4:00 PM Transport from CMS to Reception / Транспорт от CMS до рецепция   (CMS bus stop)
4:45 PM
Lectures (until 7:00 PM) (500/1-001 - Main Auditorium)
4:45 PM Bulgarian Teachers Programme - lessons, achievements and prospects / Българската учителска програма – уроци, постижения и перспективи - Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))   (500/1-001 - Main Auditorium)
6:00 PM Panel Discussion with the lecturers, guides and teachers / Отворена дискусия между преподаватели, гидове и учители - Dr Ivan Glushkov / д-р Иван Глушков (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mr Alexander Hristov / инж. Александър Христов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България)) Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България)) Dr Plamen Iaydjiev / д-р Пламен Яйджиев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Mr Gueorgui Antchev / инж. Георги Анчев (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Mr Vassil Verguilov / физ. Васил Вергилов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Prof. Vladimir Angelov / д-р Владимир Ангелов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Dr Peter Vankov / д-р Петър Ванков (Nikhef National institute for subatomic physics (NL) / Национален институт по физика на високите енергии (Хонландия)) Dr Mariya Shiyakova / д-р Мария Шияков (Joint Inst. for Nuclear Research (RU) / Обединен Институт за Ядрени Изледвания (Русия)) Mr Dimitar Mladenov / инж. Димитър Младенов (CERN / ЦЕРН) Mr Atanas Batinkov / физ. Атанас Батинков (University of Florida (US) / Университет на Флорида (САЩ)) Dr Yordan Karadzhov / д-р Йордан Караджов (Université de Geneve (CH) / Женевски Университет (Швейцария)) Prof. Chavdar Stoianov / проф. Чавдар Стоянов (Bulgarian Academy of Sciences (BG) / БАН (България)) Dr Katia Sergieva / д-р Катя Сергиева (Sofia Medical University (BG) / Софийски Медицински Университет (България)) Dr Peter Hristov / д-р Петър Христов (CERN / ЦЕРН) Dr Andrey Marinov / д-р Андрей Маринов (Universite Libre de Bruxelles (BE) / Брюкселски Свободен Университет (Белгия)) Dr Leandar Litov / д-р Леандър Литов (University of Sofia (BG) / Софийски Университет (България))   (500/1-001 - Main Auditorium)
12:00 PM --- Lunch / Обяд ---
1:30 PM
Closing Session / Заключителна Сесия -Mr Rolf Landua / Г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН) (until 2:30 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
1:30 PM Questionnaires and Evaluation of the Programme / Въпросници и оценка на програмата - Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
2:15 PM Handover of certificates / Връчване на сертификати - Mr Rolf Landua / Г-н Ролф Ландуа (CERN / ЦЕРН)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:00 PM
Social activities -Mrs Svezhina Dimitrova / г-жа Свежина Димитрова (Astronomical Observatory (BG) / Обсерватория Варна (България)) (until 11:00 PM) (500-R-001 (R1) / Ресторант 1)