Polish Teachers Programme 11/2008

Europe/Zurich
593 R-010 (CERN)

593 R-010

CERN

Andrzej SIEMKO (CERN), Mick Storr
  • 5:30 PM 6:00 PM
   Welcome aperitif 30m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

  • 6:00 PM 7:00 PM
   Welcome and site tour 1h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN), Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Educational Resources at CERN / Zapoznanie się z edukacyjnymi zasobami CERN 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   CERN – the first global laboratory / CERN - pierwsze globalne labolatorium. 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
   Slides
  • 11:00 AM 11:45 AM
   How physicists "see" elementary particles? Examples of detectors used in high energy physics / Jak "zobaczyc" czastki elementarne? Przyklady detektorow uzywanych w fizyce wysokich energii 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Marek Kowalski (Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN)
   downloadable video
   Slides
  • 12:00 PM 1:30 PM
   Lunch 1h 30m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 4:00 PM
   PS/AD – Synchrotron protonowy (PS) i Dezakcelerator Antyprotonów (AD) oraz “Fabryka Antymaterii” 2h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
  • 2:00 PM 4:00 PM
   Visit the Computer Centre / Wizyta w Centrum Komputerowym 2h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Pawel Grzywaczewski (CERN), Ryszard Jaruga (CERN-IT)
  • 4:00 PM 5:30 PM
   Visit the "Microcosm" / Wizyta wystawy "Mikrokosmos" 1h 30m 33 Reception

   33 Reception

   CERN

   Speakers: Dr Julia Hoffman (SMU), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 6:00 PM 7:00 PM
   Lecture Review. Introduction to program evaluation 1h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN), Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Introduction to the elementary particles/ Wstep do fizyki czastek elementarnych 45m 4/3-006 - TH Conference Room

   4/3-006 - TH Conference Room

   CERN

   110
   Show room on map
   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Introduction to accelerators/Wstęp do fizyki akceleratorów 45m 4/3-006 - TH Conference Room

   4/3-006 - TH Conference Room

   CERN

   110
   Show room on map
   Speaker: Dr Slawomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
  • 11:00 AM 11:45 AM
   The evolution of the late universe/ Ewolucja późnego Wszechswiata. 45m 4/3-006 - TH Conference Room

   4/3-006 - TH Conference Room

   CERN

   110
   Show room on map
   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
   Slides
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 6:00 PM
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Komora mgłowa – zrób to sam 4h 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speakers: Mick Storr (CERN), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 2:00 PM 6:00 PM
   Hands-on Classical experiments/ Klasyczne eksperymenty fizyczne w pigułce 4h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Adam Drozd (AGH Krakow), Edward Nowak (AGH Krakow), Jan Kulka (AGH Univ. of Science & Technology Phys.&Appl.Comp.Sc.)
  • 2:00 PM 6:00 PM
   Visit the GLOB. Hands-on Cryogenics and Superconductivity/Kriogenika i nadprzewodnictwo 4h The Glob

   The Glob

   CERN

   Speaker: Dr Andrzej SIEMKO (CERN)
  • 6:00 PM 7:00 PM
   Lecture Review 1h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

  • 9:00 AM 9:45 AM
   Accelerators and particle detectors around us/ Akceleratory i detektory cząstek wokół nas 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Dr Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   The evolution of the early universe / Ewolucja wczesnego Wszechświata 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
   Slides
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Q/A Cosmology 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 7:30 PM
   Discover Geneva Treasure Hunt 5h 30m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 7:30 PM 10:00 PM
   Programme Dinner 2h 30m 2, Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2, Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   http://www.geneva.ch/Map/Default.cfm?X=500548&Y=118304&Scale=10000
   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:15 AM
   Welcome to CERN 15m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Maximilian Metzger (CERN)
  • 9:15 AM 10:00 AM
   Acccelerators and medicine/Akceleratory i medycyna 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Dr Slawomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Antimatter: Mirror of the Universe? / Antymateria: Lustrzane odbicie Wszechswiata? 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Mariusz Witek (High Energy Department)
   Slides
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Q/A Particle Physics 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Marek Kowalski (Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN), Mariusz Witek (High Energy Department), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 12:30 PM 1:45 PM
   Lunch 1h 15m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 1:45 PM 2:45 PM
   Introduction to event classification in DELPHI experiment/ Wprowadzenie do klasyfikacji przypadkow eksperymentu DELPHI 1h 500/1-001 - Main Auditorium

   500/1-001 - Main Auditorium

   CERN

   400
   Show room on map
   Speaker: Dr Julia Hoffman (SMU)
  • 3:00 PM 5:00 PM
   Hands on CERN - DELPHI event clasification/Hands on CERN - klasyfikacja przypadkow DELPHI 2h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Dr Julia Hoffman (SMU), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 3:00 PM 5:00 PM
   Visit Accelerator Technology Test Hall / Wizyta w Hali Testow Technologii Akceleratorowych 2h 1/1-025

   1/1-025

   CERN

   2173
   20
   Show room on map
   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Finding a needle in a hay stack /Jak znaleźć igłę w stogu siana 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Mariusz Witek (High Energy Department)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Plazma kwarkowo gluonowa i inne stany skupienia materii / Quark gluon plasma and other states of matter 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Working group
   Speaker: Marek Kowalski (Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN)
   Slides
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Poland at CERN / Polska w CERN 45m 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speaker: Jan Nassalski (The Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
  • 12:00 PM 1:45 PM
   Lunch 1h 45m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 2:45 PM
   Introduction to the CMS experiment / Wprowadzenie do eksperymentu CMS 45m 500/1-001 - Main Auditorium

   500/1-001 - Main Auditorium

   CERN

   400
   Show room on map
   Speaker: Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 3:00 PM 5:00 PM
   Visit the CMS experiment / Wizyta w eksperymencie CMS 2h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM), Dr Julia Hoffman (SMU), Mick Storr (CERN), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 5:00 PM 6:00 PM
   Q/A Accelerators/Detectors 1h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Andrzej Siemko (CERN), Marek Kowalski (Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN), Mariusz Witek (High Energy Department)
  • 8:00 PM 8:30 PM
   Treasure Hunt Prize Giving 30m 1/1-025

   1/1-025

   CERN

   20
   Show room on map
   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 8:30 PM 9:30 PM
   Programme evaluation and close 1h 593 R-010

   593 R-010

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM), Mick Storr (CERN)
  • 8:30 AM 9:00 AM
   Depart 30m B39

   B39

   CERN