31 January 2016 to 5 February 2016
CERN
Europe/Zurich timezone

Session

Öğretmen sunumları: Higgs, SMÖ (Teachers' presentatıons: Higgs, BSM)

5 Feb 2016, 16:30
CERN

CERN

Description

Bu sunumlar TÖÇten birkaç hafta sonra gerçekleştirilmiştir (These presentations are given several weeks after TTP)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Nurcan Akşit
05/02/2016, 16:30
Seyfettin Ayhan
05/02/2016, 16:45
Tuğba Bozdoğan
05/02/2016, 17:00
Seher Damlı
05/02/2016, 17:15
Özay Dinlendi
05/02/2016, 17:30
Selma Erge
05/02/2016, 17:45
Hasan Avcu
05/02/2016, 18:00
Özge Biltekin
05/02/2016, 18:15
Murat Şener
05/02/2016, 18:30
Dilek Yıldırım
05/02/2016, 18:45
Building timetable...