Turkish Teachers Program / Türk Öğretmen Çalıştayı 5

from Sunday, 31 January 2016 (17:00) to Friday, 5 February 2016 (22:30)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
1 Feb 2016
2 Feb 2016
3 Feb 2016
4 Feb 2016
5 Feb 2016
AM
10:00 Hoşgeldiniz (Welcome) - Gokhan Unel (University of California Irvine (US))   (503/1-001 - Council Chamber)
10:10 CERN hakkında (About CERN) - Samim Erhan (Univ. of California Los Angeles (US))   (503/1-001 - Council Chamber)
11:10 Parçacık Fiziği 1 (Particle physics 1) - Gokhan Unel (University of California Irvine (US))   (503/1-001 - Council Chamber)
09:00 Parçacık Fiziği 2 (Particle physics 2) - Gokhan Unel (University of California Irvine (US))   (13/2-005)
10:00 Astroparçacık Fiziği 1 (Astroparticle physics 1) - Cenk Yildiz (University of California Irvine (US))   (13/2-005)
11:00 Diğer Uygulamalar (Applications outside science) - Dr Gokhan Unel (University of California Irvine (US))   (13/2-005)
09:00 Higgs Hakkkında (About Higgs) - Sezen Sekmen (CERN)   (13/2-005)
10:00 Hızlandırıcı Fiziği 1 (Accelerator physics 1) - Veliko Atanasov Dimov (Bogazici University (TR))   (13/2-005)
11:00 Astroparçacık Fizigi 2 (Astroparticle physics 2) - Cenk Yildiz (University of California Irvine (US))   (13-2-005)
10:00 Hızlandırıcı Fiziği 2 (Accelerator physics 2) - Veliko Atanasov Dimov (Bogazici University (TR))   (503/1-001 - Council Chamber)
11:00 Neutrino Fizigi 1 (Neutrino physics 1) - Dr Umut Kose (Bern University)   (503/1-001 - Council Chamber)
09:00 Nötrino Fiziği 2 (Neutrino physics 1) - Dr Umut Kose (Bern University)   (13/2-005)
10:00 Güncel Sorunlar (Beyond the SM physics) - Sezen Sekmen (CERN)   (13/2-005)
11:00 CERN gezileri hakkında (About CERN visits) - Cenk Yildiz (University of California Irvine (US))   ()
11:15 Değerlendirme ve Sertifika Töreni (Closing and certificates)   (13/2-005)
PM
12:10 Algıç Fiziği 1 (Detector physics 1) - Bora Akgun (Rice University (US))   (503/1-001 - Council Chamber)
13:10 --- Yemek arasi (Lunch break) ---
15:20
LHCb & CAST gezi - Bora Akgun (Rice University (US)) Cenk Yildiz (University of California Irvine (US)) (until 18:20) ()
15:20 LHCb & CAST Gezi - Veliko Atanasov Dimov (Bogazici University (TR)) Cenk Yildiz (University of California Irvine (US))   ()
18:30 Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı (Welcome cocktaıl)   (500/1-201 - Mezzanine)
12:00 --- Yemek arası (Lunch break) ---
13:00 Algıç Fiziği 2 (Detector physics 2) - Bora Akgun (Rice University (US))   (503/1-001 - Council Chamber)
14:00 Algıç çalışması, SC & microcosm gezi (Detector wokshop, SC, microcosm visits)) - Jeff Wiener (University of Vienna (AT)) Candan Dozen (Cukurova University (TR)) Sezen Sekmen (Kyungpook National University (KR))   ()
12:00 --- Yemek arası (Lunch break) ---
12:00 Tartışma: Soru Cevap (Discussion session) - Sezen Sekmen (Middle East Technical University (TR))   (503/1-001 - Council Chamber)
13:00 --- Yemek arası (Lunch break) ---
15:00 AD ve DataCenter gezi - Cenk Yildiz (University of California Irvine (US)) Sezen Sekmen (Kyungpook National University (KR)) Veliko Atanasov Dimov (CERN)   ()
17:10 BL4S - Candan Dozen (Cukurova University (TR))   (4/3-006 - TH Conference Room)
17:35 Bilgisayarla 3 Gosteri (3 demonstrations with computers) - Gokhan Unel (University of California Irvine (US))   (4/3-006 - TH Conference Room)
20:00 --- Kapanış Yemeği - Cafe de la place, Meyrin (Workshop dinner) ---
12:30 --- Yemek arası (Lunch break) ---
13:30 CMS gezisi - Bora Akgun (Rice University (US)) Samim Erhan (Univ. of California Los Angeles (US))   (Globe)
16:30
Öğretmen sunumları: Higgs, SMÖ (Teachers' presentatıons: Higgs, BSM) (until 19:00) ()
16:30 SM ötesi - Nurcan Akşit   ()
16:45 Hıggs - Seyfettin Ayhan   ()
17:00 Hıggs (bir de genel CERN sunumu eklendi) - Tuğba Bozdoğan   ()
17:15 Higgs - Seher Damlı   ()
17:30 SM ötesi - Özay Dinlendi   ()
17:45 Higgs - Selma Erge   ()
18:00 Higgs - Hasan Avcu   ()
18:15 SM ötesi - Özge Biltekin   ()
18:30 SM ötesi - Murat Şener   ()
18:45 SM ötesi - Dilek Yıldırım   ()
19:00
Öğretmen sunumları: Algıç Fiziği (until 21:00) ()
19:00 Algıç Fiziği - Cahit Bardakci   ()
19:20 Algıç Fiziği - Bengu Bozlar   ()
19:40 Algıç Fiziği - Sibel Duymaz   ()
20:00 Algıç Fiziği - Candan Kafali   ()
20:20 Algıç Fiziği - Ibrahim Kunduz   ()
20:40 Algıç Fiziği - Miray Nasirli   ()