31 January 2016 to 5 February 2016
CERN
Europe/Zurich timezone

Session

Öğretmen sunumları: Algıç Fiziği

5 Feb 2016, 19:00
CERN

CERN

Description

Bu sunumlar TÖÇten birkaç hafta sonra gerçekleştirilmiştir (These presentations are given several weeks after TTP)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Cahit Bardakci
05/02/2016, 19:00
Bengu Bozlar
05/02/2016, 19:20
Sibel Duymaz
05/02/2016, 19:40
Candan Kafali
05/02/2016, 20:00
Ibrahim Kunduz
05/02/2016, 20:20
Miray Nasirli
05/02/2016, 20:40
Building timetable...