January 31, 2016 to February 5, 2016
CERN
Europe/Zurich timezone

Session

Öğretmen sunumları: Algıç Fiziği

Feb 5, 2016, 7:00 PM
CERN

CERN

Description

Bu sunumlar TÖÇten birkaç hafta sonra gerçekleştirilmiştir (These presentations are given several weeks after TTP)

Presentation materials

There are no materials yet.
Cahit Bardakci
2/5/16, 7:00 PM
Bengu Bozlar
2/5/16, 7:20 PM
Sibel Duymaz
2/5/16, 7:40 PM
Candan Kafali
2/5/16, 8:00 PM
Ibrahim Kunduz
2/5/16, 8:20 PM
Miray Nasirli
2/5/16, 8:40 PM
Building timetable...