Oct 24 – 28, 2016
Other Institutes
Asia/Chongqing timezone

Participant List

33 participants

First Name Last Name Affiliation
Akio Tomiya CCNU
Alexei Tsvelik Brookhaven National Laboratory
Bing-feng Jiang Hubei Institute for Nationalities
Bowen Xiao CCNU
Defu Hou CCNU, Wuhan
Efrain Ferrer City University of New York, College of Staten Island
Gaoqing Cao Fudan University
Hyun Kyu Lee Hanyang University
Jinghua Fu CCNU
Jingyi Chao IMP
JunShuai Wang JiLin University
Koichi Hattori Fudan University
Lianyi He Department of Physics, Tsinghua University
Mingmei Xu CCNU
Naoki Yamamoto Keio University
Ning Yu Central China Normal University CCNU
Nu Xu LBNL
Paolo Bartalini Central China Normal University CCNU (CN)
Robert Pisarski Brookhaven National Laboratory
Shu Lin Sun Yat-Sen University
Stefano Carignano INFN - LNGS
Swagato Mukherjee Brookhaven National Laboratory
Toru Kojo Central China Normal University
Vivian Incera City University of New York, College of Staten Island
Xianghai Liu JiLin University
Xianming Liu Hubei University for Nationalities
Xu-Guang Huang Fudan University
Yanling Li Jilin University
Yasuki Tachibana Central China Normal University
Ye-Yin Zhao Central China Normal University
Yong-Liang Ma Jilin University
Yoshimasa Hidaka RIKEN
Zhigang Xiao Department of Physics, Tsinghua University