March 4, 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

MasterClasses 2017
Sesja eksperymentu CMS

Sesja eksperymentu ALICE (link)

Warsztaty Fizyki Cząstek  Elementarnych dla uczniów szkół średnich w ramach międzynarodowego projektu http://physicsmasterclasses.org koordynowanego przez International Particle Physics Outreach Group

Home

W tym roku odbędą się dwie sesje warsztatów dedykowane eksperymentom przy akceleratorze LHC:

Udział w wybranych zajęciach wymaga zgłoszenia - zapraszamy!
Warsztaty CMS i ALICE będą bardzo podobne - zachęcamy do wybrania tylko jednego terminu.
Rejestracja i udział w zajęciach bez opłat. Maksymalna liczba uczestników jednej sesji: 50.

 

Liczba zarejestrowanych na MasterClasses CMS (03.03.2017 8:00): 49

Starts
Ends
Europe/Zurich
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasterura 5, Warszawa