April 1, 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

MasterClasses 2017
Sesja eksperymentu ALICE

Sesja eksperymentu CMS (link)

Warsztaty Fizyki Cząstek  Elementarnych dla uczniów szkół średnich w ramach międzynarodowego projektu http://physicsmasterclasses.org koordynowanego przez International Particle Physics Outreach Group

Home

W tym roku odbędą się dwie sesje warsztatów dedykowane eksperymentom przy akceleratorze LHC:

Udział w wybranych zajęciach wymaga zgłoszenia - zapraszamy!
Warsztaty CMS i ALICE będą bardzo podobne - zachęcamy do wybrania tylko jednego terminu.
Rejestracja i udział w zajęciach bez opłat. Maksymalna liczba uczestników jednej sesji: 50.

 

Liczba zarejestrowanych na MasterClasses ALICE (30.03.2017 14:00): 48
 

 

Starts
Ends
Europe/Zurich
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasterura 5, Warszawa