1 April 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Eksperyment ALICE

Not scheduled
50m
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasterura 5, Warszawa

Speaker

Dr hab. inż. Adam Kisiel, prof PW (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials