1 April 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Session

Wykłady

1 Apr 2017, 11:00
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasterura 5, Warszawa

Presentation Materials

Dr hab. Krzysztof Turzynski (University of Warsaw)
01/04/2017, 11:00
Dr hab. inż. Adam Kisiel, prof PW (Warsaw University of Technology (PL))
01/04/2017, 12:00
Dr Hanna Zbroszczyk
01/04/2017, 12:45
Dr hab. inż. Adam Kisiel, prof PW (Warsaw University of Technology (PL))
Building timetable...