Jun 18 – 23, 2017
CERN
Europe/Zurich timezone

The Slovak Teacher Programme 2017 will take place from 18-23 June 2017. Lectures, on-site visits, exhibitions, and hands-on workshops will introduce its participants to cutting-edge particle physics. We hope our participants will go back to the Slovak Republic as ambassadors, who pass on the subject to our next generation of physicists, engineers, IT specialists ...

Slovenský vzdelávací program učiteľov 2017 sa uskutoční 18-23.júna 2017. Učitelia sa v rámci prednášok, návštev experimentálnych zariadení a workshopov oboznámia s najnovšími výsledkami z fyziky častíc a astrofyziky. Veríme, že účastníci tohto programu sa vrátia na Slovensko ako veľvyslanci, ktorí odovzdajú tieto poznatky ďalšej generácii fyzikov, inžinierov a IT špecialistov.


Slovak Teacher Programme 2017:
https://indico.cern.ch/e/SKTP17

Teacher Programme Manager:
Jeff Wiener: 0041 75 411 9010

In case of emergency:
CERN fire brigade: 0041 22 76 74444

Starts
Ends
Europe/Zurich
CERN
Information about the scientific programme and agenda will be made available under Timetable. More precise information concerning your arrival at CERN as well as a definite confirmation of your participation will be sent to you by e-mail. CERN is looking forward to welcome you here in Geneva, Switzerland!