Slovak Teacher Programme // Program slovenských učiteľov

from Sunday, 18 June 2017 (18:00) to Friday, 23 June 2017 (17:30)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
18 Jun 2017
19 Jun 2017
20 Jun 2017
21 Jun 2017
22 Jun 2017
23 Jun 2017
AM
09:00
Lectures // Prednášky (until 12:00) (160/1-009)
09:00 Introduction to CERN, Slovakia at CERN / Predstavenie CERNu, Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)   (160/1-009)
10:00 Particle detectors (1) / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)   (160/1-009)
11:00 Accelarators / Urýchľovače - Karel Safarik (CERN)   (160/1-009)
09:00
Lectures // Prednášky (until 12:30) ()
09:00 Introduction to Particle Physics (1) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
10:00 Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Safarik (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
11:00 --- Coffee break // Prestávka ---
11:30 Particle detectors (2) / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)   (3/R-002 - Teacher Training Room)
09:00
Lectures // Prednášky (until 12:30) ()
09:00 Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu – úvod - Marian Babik (CERN)   (222/R-001)
10:00 CP violation – NA62 experiment / CP narušenie – experiment NA62 - Michal Koval (CERN)   (222/R-001)
11:00 --- Coffee break // Prestávka ---
11:30 Introduction to Particle Physics (2) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (3/R-002 - Teacher Training Room)
09:00
Lectures // Prednášky (until 12:30) (31/3-004 - IT Amphitheatre)
09:00 Introduction to Particle Physics (3) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
10:00 Application of CERN developments / Aplikácie vývoja v CERNe - Peter Chochula (CERN)   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
11:00 CMS experiment / Experiment CMS - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences (AT))   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
09:00
Visits // Návštevy (until 11:30) ()
09:00 Antimatter Factory & Data Centre / Továreň na antihmotu & Datové centrum   ()
11:30
Lectures // Prednášky (until 12:30) ()
11:30 Accelerators in the sky and underground (2) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
PM
18:00
Welcome to CERN // Vitajte v CERNe (until 22:00) ()
18:00 Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Jeff Wiener (CERN)   (Restaurant 1)
18:30 Short tour around CERN's main site / Krátka prehliadka   ()
19:00 Basics at CERN / Základné info o CERNe - Jeff Wiener (CERN)   (3/R-002 - Teacher Training Room)
19:30 --- Dinner // Večera ---
12:00 --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
13:45
Visits // Návštevy (until 18:00) ()
13:45 SM18 & LEIR   ()
16:00 --- Coffee break // Prestávka ---
17:00 Synchrocyclotron   ()
12:30 --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
14:00
Visits // Návštevy (until 17:30) ()
14:00 Cloud Chamber Workshop & Microcosm/GLOBE / Workshop Hmlová komora & Microcosm/GLOBE   (143/R-003 - S'Cool LAB)
12:30 --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
14:00
Social Events // Spoločenský program (until 23:00) ()
14:00 Geneva Treasure Hunt / Hľadanie ženevského pokladu   ()
20:45 Official Dinner of the Slovak Teacher Programme 2017 / Spoločenská večera 2017   ()
12:30 --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
14:00
Visits // Návštevy (until 17:00) ()
14:00 CMS Service Cavern / CMS servisné priestory   ()
17:00
Lectures // Prednášky (until 18:00) ()
17:00 Accelerators in the sky and underground (1) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (1) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
12:30 --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
14:00
Closing Session // Záver (until 17:30) (160/1-009)
14:00 Impact of science on society / Vplyv vedy na spoločnosť - Barbora Bruant Gulejova (CERN)   (160/1-009)
15:15 News from astrophysics / Novinky z astrofyziky - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (160/1-009)
16:30 Conclusion, evaluation / Záver, vyhodnotenie   (160/1-009)