Indico has been upgraded to v2.3. Please see our blog for a list of improvements.
3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....