Indico has been upgraded to v2.3. Please see our blog for a list of improvements.
3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

Sesje...

 • Reception

  RRR

  Podczas tej sesji jest czas na potwierdzenie swojego uczestnictwa i odbiór materiałów konferencyjnych. Dobrze jest przyjść trochę wcześniej by nie było jeszcze kolejki... :)

 • Wstępna...

  WWW

  W tej sesji przewidujemy wystąpienia o charakterze oficjalnym i wprowadzającym do tematyki konferencji.

 • Presentations

  AAA

  Podczas tej sesji zostaną zaprezentowane prace wykonane przez studentów, którzy zaliczyli praktykę Slow Control Dubna 2016. Wykonali oni środowisko sprzętowe oprogramowali je uruchomili cały układ... Podczas tej sesji część Opiekunów naukowych Praktykantów przybliży tematykę swoich prac naukowych.