3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

System pomiarowy gazu wykorzystywanego w detektorze MPD

Not scheduled
10m
4.01 IV piętro (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

4.01 IV piętro

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

Speaker

Mr Damian Prochaska

Description

CEL: Zaprojektowanie i wykonanie układu mierzącego ilość gazu niezbędnego dla wykrywania cząstek w eksperymaencie MPD dla SlowControl.
OPIS: Układ powinien być zaprojektowany z wykorzystaniem technologii przewidzianych dla SlowControl. Układ wymaga sporego nakładu
obliczeniowego w związku z czym zdecydowano się na wykorzystanie sterowników PLC firmy SIEMENS. Docelowo zaplonowano integrację
z oprogramowaniem LabVIEW, pozwalającą na pełną integrację ze SlowControl
DAQ, NiMyRIO, NiElvis, PXI, RIO. Będą wykonywane i badane różne rozwiązania.
ZADANIA DO WYKONANIA: Uczestnicy Projektu SC-8 powinni rzetelnie dokumentować swoją pracę zarówno w formie dyskusji jak i
zamieszczania dokumentacji roboczych i finalnych wszystkiego co zostanie wykonane.

Summary

System pomiarowy jest wykorzystywany do pomiaru gazu wykorzystywanego jako otoczenie elementów aktywnych układu detekcyjnego Time-Of-Flight (TEOF) wchodzącego w skład eksperymentu MPD.
Układ w czasie rzeczywistym monitoruje ilość przechowywanego gazu zapasowego. W wersji podstawowej użycia wskazuje poziom krytyczny, poniżej którego należy zwiększyć ilość gazu. Dodatkowo ciągły monitoring pozwala na obsługę nieprzewidzianych scenariuszy m.in. uszkodzenie butli, czy nieprawidłowe podłączenie, co w obu przypadkach oznacza rozszczelnienie. W przypadku nastąpienia ww. zdarzenia system ma za zadanie odciąć butlę, aby zapobiec wyciekowi gazu w niej przechowywanego (izobutan). Wersja docelowa systemu powinna komunikować się z całym systemem Slow Control (wymieniać niezbędne dane), w taki sposób, żeby z jednego miejsca operator widział stan systemu i mógł zareagować. Docelowo zaplanowana jest integracja systemu z oprogramowaniem LabVIEW.

Primary authors

Mr Damian Prochaska Rafał Szymański (Koło Naukowe CAMAC - Politechnika Warszawska)

Presentation Materials

There are no materials yet.