3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

Sterowanie programowanym zasilaczem niskiego napięcia (LV) dla SlowControl

3 Apr 2017, 14:05
10m
4.01 IV piętro (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

4.01 IV piętro

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

Speaker

Mr Karol BOLEK (WUT, CAMAC)

Description

Będzie uzupełnione..

Summary

CEL:
Zaprojektowanie i wykonanie wielowariantowego układu sterowania programowanym zasilaczem niskiego napięcia dla SlowControl.
OPIS:
Układ powinie być zaprojektowany z wykorzystaniem technologii przewidzianych dla SlowControl, oprogramowany w LabView. Przewidujemy wykonanie badań i rozwiązań począwszy od NiMyDAQ, NiMyRIO, NiElvis, PXI, RIO. Będą wykonywane i badane różne rozwiązania.
ZADANIA DO WYKONANIA:
Uczestnicy Projektu SC-9 powinni rzetelnie dokumentować swoją pracę zarówno w formie dyskusji jak i zamieszczania dokumentacji roboczych i finalnych wszystkiego co zostanie wykonane.

Primary author

Mr Karol BOLEK (WUT, CAMAC)

Co-author

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)

Presentation Materials

There are no materials yet.