3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

Pomiaru poziomu ciekłego Helu i sterowanie uzupełnianiem ilość Helu w eksperymencie dla SC

3 Apr 2017, 14:25
10m
4.01 IV piętro (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

4.01 IV piętro

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

Speaker

Mr Sebastian ROWIŃSKI (JINR, WUT)

Description

W przygotowaniu...

Summary

CEL:
Zaprojektowanie i wykonanie wielowariantowego układu do pomiarów poziomu ciekłego Helu i sterowanie uzupełnianiem ilości Helu w eksperymencie dla SlowControl.
OPIS:
Układ powinie być zaprojektowany z wykorzystaniem technologii przewidzianych dla SlowControl, oprogramowany w LabView. Przewidujemy wykonanie badań i rozwiązań począwszy od NiMyDAQ, NiMyRIO, NiElvis, PXI, RIO. Będą wykonywane i badane różne rozwiązania.
ZADANIA DO WYKONANIA:
Uczestnicy Projektu SC-6 powinni rzetelnie dokumentować swoją pracę zarówno w formie dyskusji jak i zamieszczania dokumentacji roboczych i finalnych wszystkiego co zostanie wykonane.

Primary author

Mr Sebastian ROWIŃSKI (JINR, WUT)

Co-author

Dr Henryk MALINOWSKI (JINR, WUT)

Presentation Materials

There are no materials yet.