3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

Monitoring temperatury kriogenicznej dla SC

3 Apr 2017, 14:15
10m
4.01 IV piętro (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

4.01 IV piętro

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

Speaker

Ms DYRCZ Patrycja (JINR, WUT)

Description

W Zjednoczonym Instytucie Badań Naukowych w Dubnej, działa od wielu lat Polska Grupa naukowców i inżynierów z Zakładu VII Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Senior Leader Group, to prof. dr hab. JanPluta, Leader Group to prof. dr hab. inż. AdamKisiel, ich zastępcą i koordynatorem prac w JINR w Dubnej jest MarekPeryt. Grupa powiększa się, (obecnie dołaczyli KrystianRoslon, oraz DanielDabrowski) współtworzą ją naukowcy i inżynierowie z innych krajów współpracujących z JINR. Cenimy sobie wsparcie naszych prac przez młodzież akademicką, głównie z Polski. Studenci różnych kierunków studiów wspierają nas w ramach programu BogolubovInfeld, a także prac prowadzonych w ramach SummerStudents oraz - co należy szczególnie podkreślić - poprzez Studenckie Koło Nuakowe CAMAC, działające od 1978 roku, a ostatnio praktyki studenckie SlowControlSystemDubna2016 !
Obecnie prowadzimy prace związane z budową SlowControl dla BM@N, oraz MPD-NICA i rekonstrukcji zdarzeń.
W obu tematach zaangażowana jest liczna grupa naukowców i inżynierów z Polski.
W JINR w Dubnej współpracują z nami: HenrykMalinowski, MarcinBielewicz, PawelHorodek, IrenaMalinowska.

Summary

CEL:
Zaprojektowanie i wykonanie wielowariantowego układu do pomiarów temperatury kriogenicznej dla SlowControl.
OPIS:
Układ powinie być zaprojektowany z wykorzystaniem technologii przewidzianych dla SlowControl, oprogramowany w LabView. Przewidujemy wykonanie badań i rozwiązań począwszy od NiMyDAQ, NiMyRIO, NiElvis, PXI, RIO. Będą wykonywane i badane różne rozwiązania.
ZADANIA DO WYKONANIA:
Uczestnicy Projektu SC-4 powinni rzetelnie dokumentować swoją pracę zarówno w formie dyskusji jak i zamieszczania dokumentacji roboczych i finalnych wszystkiego co zostanie wykonane.

Primary author

Ms DYRCZ Patrycja (JINR, WUT)

Co-author

Presentation Materials

There are no materials yet.