Sep 3 – 16, 2017
CERN
Europe/Zurich timezone

The Bulgarian High-School Students Internship Programme 2017 will take place from 3 September - 16 September.

This programme is a unique opportunity for high-school students from CERN Member States to be introduced to CERN, its technologies and physics, as well as to learn through workshops and by shadowing, observing, and working with a member of personnel. 

CERN is looking forward to welcome the Bulgarian High-School Students here in Geneva, Switzerland!

-----------------------------------------------

Тази година образователният отдел на ЦЕРН взе решение да организира пилотно двуседмично обучение за ученици само от пет страни членки на ЦЕРН.

България като активен участник в образователната дейност на ЦЕРН беше удостоена да бъде селектирана и обучението за български ученици ще се проведе от 03.09.2017г. до 16.09.2017г.

Програмата включва 2-седмичен курс от лекции, упражнения, визити, практическа работа като стажанти в областта на Физиката на елементарните частици и инженерните дейности, извършвани в ЦЕРН, както и социална програма за двадесет и четири ученици, придружени от двама ръководители.

Програмата ще бъде проведена на български език и ще се изпълни от български учени, служители на ЦЕРН и сътрудници от български научно-изследователски звена, които имат дългогодишно сътрудничество с ЦЕРН (СУ „Климент Охридски“, БАН, НАОП „Николай Коперник“).
 


Bulgarian High-School Students Internship Programme 2017: https://indico.cern.ch/e/BGHSSIP17


Two people will accompany the group of students during their travel and stay at CERN:

 1. Svejina Dimitrova, National Astronomical Observatory and Planetarium 'Nicolaus Copernicus', Varna
 2. Roumyana Hadjiiska, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of SciencesВАЖНО! Разноските по транспорта, престоя, храната и обучението на учениците ще се поемат изцяло от ЦЕРН.

ВАЖНО! Избраните участници в Програмата трябва да имат валидна здравна застраховка за чужбина за периода 03.09.2017г. – 16.09.2017г. Разходът по здравната застраховката не се поема от ЦЕРН.

 

Organization committee:

 1. Zornitsa Zaharieva - CERN, contact for the Bulgarian HSSIP and representative for Bulgarian national students and teachers programs at CERN, CERN
 2. Svezhina Dimitrova, national contact for the Bulgarian HSSIP and coordinator for Bulgarian national students and teachers programs, director National Astronomical Observatory and Planetarium 'Nicolaus Copernicus', Varna
 3. Dr. Roumyana Hadjiiska,  Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences
 4. Assoc. prof. Leandar Litov, CERN Council Bulgarian representative, Physics faculty, Sofia University St. Kliment Ohridski
 5. Assoc. prof. Borislav Pavlov, national contact for the Bulgarian HSSIP, Physics faculty, Sofia University St. Kliment Ohridski
 6. Assoc. prof. Plamen Iaydjiev, national contact Bulgarian National Program for High School Physics Teachers, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences
 7. Prof. Roman Zahariev, national contact Bulgarian National Program for High School Engineering and IT Teachers, deputy director Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Sciences
 8. Dr. Zhechka Toteva, CERN
 9. Dr. Peter Hristov, CERN
 10. Dr. Ivan Glushkov, ATLAS experiment, University of Texas at Arlington

In case of emergency: High-School Students Internship Programme Manager:

Ines Knaepper: 0041 75 411 2297
Stavroula Kotsi: 0041 75 411 1096

CERN fire brigade: 0041 22 76 74444

CERN Meyrin map
CERN Prevessin map
How to get to CERN