Slovak Teacher Programme // Program slovenských učiteľov

from Sunday, June 17, 2018 (5:00 PM) to Saturday, June 23, 2018 (12:00 PM)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jun 17, 2018
Jun 18, 2018
Jun 19, 2018
Jun 20, 2018
Jun 21, 2018
Jun 22, 2018
AM
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
9:00 AM Introduction to CERN, Slovakia at CERN / Predstavenie CERNu, Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)   (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
10:00 AM Accelerators in the sky and underground (1) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (1) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
11:00 AM Break / Prestavka   (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
11:30 AM Particle detectors (1) / Detektory častíc (1) - Peter Chochula (CERN)   (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) (13/2-005)
9:00 AM Introduction to Particle Physics (1) / Úvod do fyziky častíc (1) - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (13/2-005)
10:00 AM Particle detectors (2) / Detektory častíc (2) - Peter Chochula (CERN)   (13/2-005)
11:00 AM Break / Prestavka   (13/2-005)
11:30 AM Accelerators in the sky and underground (2) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (13/2-005)
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) (13/2-005)
9:00 AM News from astrophysics / Novinky z astrofyziky - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (13/2-005)
10:00 AM Introduction to Particle Physics (2) / Úvod do fyziky častíc (2) - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (13/2-005)
11:00 AM Break / Prestavka   (13/2-005)
11:30 AM Introduction to Particle Physics (3) / Úvod do fyziky častíc (3) - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (13/2-005)
9:00 AM
Visits // Návštevy (until 11:00 AM) ()
9:00 AM AMS & CCC   ()
11:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:00 PM) (222/R-001)
11:00 AM Accelarators / Urýchľovače - Karel Safarik (CERN)   (222/R-001)
9:00 AM
Visits // Návštevy (until 11:00 AM) ()
9:00 AM Antimatter Factory & Data Centre / Továreň na antihmotu & Datové centrum   ()
11:00 AM
Lectures (until 12:30 PM) (500/1-001 - Main Auditorium)
11:00 AM Application of CERN developments / Aplikácie vývoja v CERNe - Peter Chochula (CERN)   (500/1-001 - Main Auditorium)
PM
6:00 PM
Welcome to CERN! // Vitajte v CERNe (until 7:30 PM) ()
6:00 PM Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Jeff Wiener (CERN)   (61/1-201 - Pas perdus - Not a meeting room -)
6:30 PM Short tour around CERN's main site / Krátka prehliadka   ()
7:00 PM Basics at CERN / Základné info o CERNe - Jeff Wiener (CERN)   (503/1-001 - Council Chamber)
7:30 PM --- Dinner // Večera ---
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
1:45 PM
Visits // Návštevy (until 6:00 PM) ()
1:45 PM SM18 & LEIR   ()
4:30 PM --- Coffee break // Prestávka ---
5:00 PM Synchrocyclotron   ()
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Visits // Návštevy (until 5:30 PM) ()
2:00 PM Cloud Chamber Workshop / Workshop Hmlová komora   (143/R-003 - S'Cool LAB)
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Social Events // Spoločenský program (until 10:00 PM) ()
2:00 PM Geneva Treasure Hunt / Hľadanie ženevského pokladu   ()
8:00 PM Official Dinner of the Slovak Teacher Programme 2018 / Spoločenská večera 2018   (Hotel Edelweiss)
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Lectures // Prednášky (until 5:00 PM) (13/2-005)
2:00 PM Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Safarik (CERN)   (13/2-005)
3:00 PM CMS experiment / Experiment CMS - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences (AT))   (13/2-005)
4:00 PM Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu – úvod - Marian Babik (CERN)   (13/2-005)
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Closing Session // Záver (until 4:00 PM) (13/2-005)
2:00 PM Q&A   (13/2-005)
2:45 PM What's next? - Jeff Wiener (CERN)   (13/2-005)
3:15 PM Certificates and build your own CERN goodie bag   (13/2-005)