Slovak Teacher Programme // Program slovenských učiteľov

Europe/Zurich
CERN

CERN

Karel Safarik (CERN), Peter Chochula (CERN), Zuzana Jeskova, Jeff Wiener (CERN)
Description

The Slovak Teacher Programme 2018 will take place from 17-23 June 2018. Lectures, on-site visits, exhibitions, and hands-on workshops will introduce its participants to cutting-edge particle physics. We hope our participants will go back to Slovakia as ambassadors, who pass on the subject to our next generation of physicists, engineers, IT specialists ...

Slovenský vzdelávací program učiteľov 2018 sa uskutoční 17-23.júna 2018. Učitelia sa v rámci prednášok, návštev experimentálnych zariadení a workshopov oboznámia s najnovšími výsledkami z fyziky častíc a astrofyziky. Veríme, že účastníci tohto programu sa vrátia na Slovensko ako veľvyslanci, ktorí odovzdajú tieto poznatky ďalšej generácii fyzikov, inžinierov a IT špecialistov.


Slovak Teacher Programme 2018:
https://indico.cern.ch/e/SKTP18

Teacher Programme Manager:
Jeff Wiener: 0041 75 411 9010

In case of emergency:
CERN fire brigade: 0041 22 76 74444