Slovak Teachers Programme 04/2010

Europe/Zurich
13/2-005 (CERN)

13/2-005

CERN

90
Show room on map
Mick Storr
  • 17:00 18:00
   Welcome Reception / Uvítacia recepcia 1h Square Van Hove

   Square Van Hove

   CERN

   Speaker: Peter Chochula (CERN)
  • 18:00 19:00
   Introduction to the programme / Predstavenie programu 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Safarik Karel
  • 19:30 21:00
   Dinner 1h 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
  • 09:00 09:30
   Introduction to CERN / Predstavenie CERNu 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Peter Chochula (CERN)
  • 09:30 10:00
   Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Ladislav Sandor
  • 10:00 10:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
  • 11:00 11:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
  • 14:00 15:00
   Introduction to ALICE / ALICE experiment 1h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 15:30 18:00
   Visit ALICE / Návšteva ALICE 2h 30m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 18:00 19:00
   Football / Fotbal 1h Football field

   Football field

   CERN

   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 18:00 19:00
   Lecture Review / Diskusia prednášky 1h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius University)
  • 11:00 11:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
  • 14:00 17:00
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru 3h 6/2-004

   6/2-004

   CERN

   40
   Show room on map
   Speaker: Zoltan Szillasi
  • 14:00 17:00
   Teachers Lab Experiments 3h 3 R-002

   3 R-002

   CERN

  • 14:00 17:00
   Visit Microcosm / Návšteva Microcosm 3h B33 Reception

   B33 Reception

   CERN

  • 18:00 19:00
   Lecture Review / Diskusia prednášky 1h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)
  • 11:00 11:45
   Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Marek Domaracky (California Institute of Technology)
  • 12:00 13:30
   Lunch 1h 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
  • 14:00 19:30
   Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu 5h 30m Entrance B

   Entrance B

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 19:30 22:00
   Programme Dinner / Večera 2h 30m 2 Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2 Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 09:45
   Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speakers: Karel Šafařík (CERN), Peter Chochula (CERN)
  • 10:00 10:45
   Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (3) 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Martin MojžIš (Comenius University)
  • 11:00 11:45
   Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speakers: Juraj Sucik, Robert Harakaly (CERN)
  • 12:00 12:30
   Lunch 30m Restaurant 1 ()

   Restaurant 1

  • 12:30 12:40
   Depart Chamonix / Odchod - smer Chamonix 10m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 09:00 10:00
   Radiation Protection at Acceleratos / Radiacna ochrana na urychlovacoch 1h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Pavol Vojtyla (CERN)
  • 10:00 10:45
   Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speakers: Bettina Mikulec (CERN), Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))
  • 11:00 11:45
   Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Karel Šafařík (CERN)
  • 12:00 14:00
   Lunch 2h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
  • 14:00 14:45
   Introduction to ATLAS / ATLAS experiment 45m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Tomas Kubes
  • 15:00 17:00
   Visit ATLAS / Návšteva ATLAS 2h
  • 15:00 17:00
   Visit SM18 - Navsteva SM18
  • 17:00 18:00
   Programme evaluation / Vyhodnotenie programu 1h 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 11:30
   Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra 2h 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Juraj Sucik
  • 09:00 11:30
   Visit to the PS/LINAC/LEIR / Návšteva továrne PS/LINAC/LEIR 2h 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 09:00 11:30
   What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? 2h 30m 13/2-005

   13/2-005

   CERN

   90
   Show room on map
   Speaker: Karel Safarik (CERN)
  • 13:00 13:30
   Depart for Slovakia / Odchod - smer Slovensko 30m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

Your browser is out of date!

If you are using Internet Explorer, please use Firefox, Chrome or Edge instead.

Otherwise, please update your browser to the latest version to use Indico without problems.

×