March 9, 2021
Europe/Vilnius timezone

2021 m. kovo 9 d. dieną įvyko pirmasis Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (angl. Lithuanian Particle Physics Meeting – LPPM 2021 cern.ch/LPPM2021). Jame susirinko virš 30 lietuvių mokslininkų iš aštuonių pasaulio šalių. Septyniolika pranešėjų pristatė savo karjeros kelius ir dabartines tyrimų sritis.

Lietuviai fizikai eksperimentatoriai dalijosi savo darbo patirtimi prie tokių tarptautinių dalelių detektorių kaip ALICE, CMS, LHCb (CERN, Šveicarija), HyperMu (PSI, Šveicarija), Belle II (KEK, Japonija) ir SNO+ (SNOLAB, Kanada). Pristatytos eksperimentinės paieškos ir tyrimai apėmė sunkiųjų jonų reakcijas greitintuvuose, neseniai atrastas bei hipotetines tiek elementariąsias, tiek subatomines daleles, egzotiškus materiją (petakvarkus) ir atomus (miuoninis vandenilis) bei sunkiai pagaunamus neutrinus.

Fizikai teoretikai aptarė savo darbus įvairiose dalelių fizikos ir kosmologijos srityse. Kosmologijoje mokslininkus domina labai ankstyvos Visatos plėtimosi paaiškinimas bei galimos Einšteino gravitacijos teorijos modifikacijos. Vieni dalelių fizikai pasitelkia matematikos teorijas numatyti, kokie dalelių sklaidos procesai yra leidžiami. Kiti atlieka itin tikslius Higso bozono teorinius skaičiavimus ar modeliuoja sunkiųjų jonų susidūrimuose sukuriamą kvarkų–gliuonų plazmą.

Daug metų tarptautinėje aplinkoje praleidę lietuviai džiaugėsi galėdami pasidalinti savo patirtimi su tautiečiais. Tiesa, ne vienam dalyviui buvo neįprasta apie savo darbą pasakoti gimtąja kalba ir dalis fizikų laisviau jautėsi pristatydami savo tyrimus tarptautine mokslo – anglų – kalba. Nors Lietuvos dalelių fizikos bendruomenė yra nedidelė, bet jau turi sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių. Susitikimo pertraukų metu anksčiau kartu nedirbę fizikai dalijosi mokslinėmis idėjomis, kurios galbūt ateityje taps bendrais projektais.

Po trumpųjų pranešimų įvykusioje diskusijoje mokslininkai aptarė dalelių fiziką ir jos sklaidą Lietuvoje. Fizikai entuziastingai siūlėsi dalyvauti edukacinėje veikloje. Išeivius domino dalelių fizikos padėtis Lietuvoje, galimybės iš užsienio prisidėti prie jaunųjų Lietuvos dalelių fizikų lavinimo bei galimybių grįžti į Lietuvą.

Susitikimo metu buvo įkurta Lietuvos dalelių fizikų pašto grupė skirta dalintis aktualia informacija ir rengti būsimus Lietuvos dalelių fizikos susitikimus.

LPPM2021 organizatoriai

LPPM2021 dalyvių nuotrauka

LPPM2021 dalyvių nuotrauka


In English

The Lithuanian Particle Physics Meeting (LPPM) is the first gathering of particle physicists with connections to Lithuania. The goal of the meeting is to initiate and mediate a global network of Lithuanian scientists with interest in particle physics, which is broadly defined as theoretical and experimental study of elementary particles and fundamental interactions.

During a virtual one day meeting participants will have a chance to make short presentations introducing their career path and current research area. Physicists at all career stages -- undergraduates, PhD students, postdocs, staff scientists and professors -- are welcome to register for the meeting.

LPPM will take place on March 9, 2021 over Zoom. Further details regarding the program will be announced closer to this date. Early registration is strongly encouraged! 

Lietuviškai

Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (LPPM) yra pirmasis ryšį su Lietuva turinčių dalelių fizikių ir fizikų susibūrimas. Susitikimo tikslas yra plėtoti globalų Lietuvos mokslininkų, besidominčių dalelių fizika, tinklą.  Dalelių fizika čia apibrėžiama kaip teoriniai ir eksperimentiniai elementariųjų dalelių ir fundamentaliųjų sąveikų tyrimai.

Vienos dienos virtualaus susitikimo metu dalyviai galės trumpai pristatyti savo karjeros kelią bei tyrimų sritį. Visų karjeros etapų fizikai – studentai, doktorantai,  podoktorantai, mokslo darbuotojai ir  profesoriai – yra kviečiami registruotis į susitikimą.

LPPM įvyks 2021 m. kovo 9 d. virtualiai Zoom aplinkoje. Daugiau programos detalių bus paskelbta vėliau. Raginame į renginį registruotis iš anksto!

Registration
Registration for this event is currently open.