First Lithuanian Particle Physics Meeting

Europe/Vilnius
Aleksas Mazeliauskas (CERN), Aurelijus Rinkevicius (Vilnius University (LT)), Laura Šerkšnytė (Technische Universitaet Muenchen (DE)), Vidas Regelskis, Vilius Čepaitis (Imperial College (GB))
Description

2021 m. kovo 9 d. dieną įvyko pirmasis Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (angl. Lithuanian Particle Physics Meeting – LPPM 2021 cern.ch/LPPM2021). Jame susirinko virš 30 lietuvių mokslininkų iš aštuonių pasaulio šalių. Septyniolika pranešėjų pristatė savo karjeros kelius ir dabartines tyrimų sritis.

Lietuviai fizikai eksperimentatoriai dalijosi savo darbo patirtimi prie tokių tarptautinių dalelių detektorių kaip ALICE, CMS, LHCb (CERN, Šveicarija), HyperMu (PSI, Šveicarija), Belle II (KEK, Japonija) ir SNO+ (SNOLAB, Kanada). Pristatytos eksperimentinės paieškos ir tyrimai apėmė sunkiųjų jonų reakcijas greitintuvuose, neseniai atrastas bei hipotetines tiek elementariąsias, tiek subatomines daleles, egzotiškus materiją (petakvarkus) ir atomus (miuoninis vandenilis) bei sunkiai pagaunamus neutrinus.

Fizikai teoretikai aptarė savo darbus įvairiose dalelių fizikos ir kosmologijos srityse. Kosmologijoje mokslininkus domina labai ankstyvos Visatos plėtimosi paaiškinimas bei galimos Einšteino gravitacijos teorijos modifikacijos. Vieni dalelių fizikai pasitelkia matematikos teorijas numatyti, kokie dalelių sklaidos procesai yra leidžiami. Kiti atlieka itin tikslius Higso bozono teorinius skaičiavimus ar modeliuoja sunkiųjų jonų susidūrimuose sukuriamą kvarkų–gliuonų plazmą.

Daug metų tarptautinėje aplinkoje praleidę lietuviai džiaugėsi galėdami pasidalinti savo patirtimi su tautiečiais. Tiesa, ne vienam dalyviui buvo neįprasta apie savo darbą pasakoti gimtąja kalba ir dalis fizikų laisviau jautėsi pristatydami savo tyrimus tarptautine mokslo – anglų – kalba. Nors Lietuvos dalelių fizikos bendruomenė yra nedidelė, bet jau turi sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių. Susitikimo pertraukų metu anksčiau kartu nedirbę fizikai dalijosi mokslinėmis idėjomis, kurios galbūt ateityje taps bendrais projektais.

Po trumpųjų pranešimų įvykusioje diskusijoje mokslininkai aptarė dalelių fiziką ir jos sklaidą Lietuvoje. Fizikai entuziastingai siūlėsi dalyvauti edukacinėje veikloje. Išeivius domino dalelių fizikos padėtis Lietuvoje, galimybės iš užsienio prisidėti prie jaunųjų Lietuvos dalelių fizikų lavinimo bei galimybių grįžti į Lietuvą.

Susitikimo metu buvo įkurta Lietuvos dalelių fizikų pašto grupė skirta dalintis aktualia informacija ir rengti būsimus Lietuvos dalelių fizikos susitikimus.

LPPM2021 organizatoriai

LPPM2021 dalyvių nuotrauka

LPPM2021 dalyvių nuotrauka


In English

The Lithuanian Particle Physics Meeting (LPPM) is the first gathering of particle physicists with connections to Lithuania. The goal of the meeting is to initiate and mediate a global network of Lithuanian scientists with interest in particle physics, which is broadly defined as theoretical and experimental study of elementary particles and fundamental interactions.

During a virtual one day meeting participants will have a chance to make short presentations introducing their career path and current research area. Physicists at all career stages -- undergraduates, PhD students, postdocs, staff scientists and professors -- are welcome to register for the meeting.

LPPM will take place on March 9, 2021 over Zoom. Further details regarding the program will be announced closer to this date. Early registration is strongly encouraged! 

Lietuviškai

Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (LPPM) yra pirmasis ryšį su Lietuva turinčių dalelių fizikių ir fizikų susibūrimas. Susitikimo tikslas yra plėtoti globalų Lietuvos mokslininkų, besidominčių dalelių fizika, tinklą.  Dalelių fizika čia apibrėžiama kaip teoriniai ir eksperimentiniai elementariųjų dalelių ir fundamentaliųjų sąveikų tyrimai.

Vienos dienos virtualaus susitikimo metu dalyviai galės trumpai pristatyti savo karjeros kelią bei tyrimų sritį. Visų karjeros etapų fizikai – studentai, doktorantai,  podoktorantai, mokslo darbuotojai ir  profesoriai – yra kviečiami registruotis į susitikimą.

LPPM įvyks 2021 m. kovo 9 d. virtualiai Zoom aplinkoje. Daugiau programos detalių bus paskelbta vėliau. Raginame į renginį registruotis iš anksto!

Registration
Registracija
Participants
 • Adomas Jelinskas
 • Aleksas Mazeliauskas
 • Andrius Juodagalvis
 • Andrius Tamosiunas
 • Aurelijus Rinkevicius
 • Brigita Abakevičienė
 • Dainius Simelevicius
 • Darius Jurčiukonis
 • Domantas Čiapas
 • Dominykas Malinauskas
 • Dominykas Orlovas
 • Emilis Kaziukėnas
 • Gabija Žemaitytė
 • Gediminas Sarpis
 • Gilbertas Umbrazunas
 • Henrikas Svidras
 • Ingrida Semenec
 • Justinas Rumbutis
 • Laura Sinkunaite
 • Laura Šerkšnytė
 • Mangirdas Neniškis
 • Mantas Povilaitis
 • Marijus Ambrozas
 • Mindaugas Karciauskas
 • Mindaugas Sarpis
 • Povilas Rakauskas
 • Sandra Kvedaraite
 • Simonas Draukšas
 • Thomas Gajdosik
 • Thomas Gajdosik
 • Vidas Regelskis
 • Vilius Čepaitis
 • Vytautas Dūdėnas
 • Vytautas Mickus
 • Vytautas Vislavicius
  • 2:15 PM 2:20 PM
   Atidarymas 5m
   Speaker: Dr Aleksas Mazeliauskas (CERN)
  • 2:20 PM 3:00 PM
   Plenarinė sesija
   Convener: Vidas Regelskis
   • 2:20 PM
    ttH studies in CMS 10m
    Speaker: Aurelijus Rinkevicius (Vilnius University (LT))
   • 2:30 PM
    Searching for long lived particles using machine learning with the CMS experiment 10m
    Speaker: Vilius Čepaitis (Imperial College (GB))
   • 2:40 PM
    Precision measurements of Drell-Yan process in CMS 10m
    Speaker: Andrius Juodagalvis (Vilnius University (LT))
   • 2:50 PM
    Lietuvos pramonės indėlis į CERN laboratorijos plėtrą 2020 metais 10m
    Speaker: Adomas Jelinskas
  • 3:00 PM 3:15 PM
   Pertrauka 15m
  • 3:15 PM 4:05 PM
   Plenarinė sesija
   Convener: Dr Aleksas Mazeliauskas (CERN)
   • 3:15 PM
    Quintessential Inflation with a Trap 10m
    Speaker: Dr Mindaugas Karciauskas (Universidad Complutense Madrid)
   • 3:25 PM
    Scattering matrices and Yang-Baxter equation 10m
    Speaker: Vidas Regelskis
   • 3:35 PM
    Amplitude methods for effective field theories 10m
    Speaker: Justinas Rumbutis
   • 3:45 PM
    Flavour, Higgs and Collider Phenomenology 10m
    Speaker: Sandra Kvedaraite
   • 3:55 PM
    Thoeretical and Experimental Tests of Modified Gravity 10m
    Speaker: Dr Tamosiunas Andrius (University of Nottingham)
  • 4:05 PM 4:20 PM
   Pertrauka 15m
  • 4:20 PM 5:10 PM
   Plenarinė sesija
   Convener: Vilius Čepaitis (Imperial College (GB))
   • 4:20 PM
    Search for baryonic CP violation at LHCb 10m
    Speaker: Gediminas Sarpis (RWTH Aachen)
   • 4:30 PM
    Pentaquark Searches LcDstK at LHCb 10m
    Speaker: Mindaugas Sarpis (University of Bonn (DE))
   • 4:40 PM
    Parton rescattering in nuclear collisions 10m
    Speaker: Dr Aleksas Mazeliauskas (CERN)
   • 4:50 PM
    Femtoscopic Studies in LHC and Antimatter in our Galaxy 10m
    Speaker: Laura Šerkšnytė (Technische Universitaet Muenchen (DE))
   • 5:00 PM
    Particle production in small and large collision systems 10m
    Speaker: Vytautas Vislavicius (University of Copenhagen (DK))
  • 5:10 PM 5:25 PM
   Pertrauka 15m
  • 5:25 PM 5:55 PM
   Plenarinė sesija
   Convener: Laura Šerkšnytė (Technische Universitaet Muenchen (DE))
  • 5:55 PM 6:10 PM
   Pertrauka 15m
  • 6:10 PM 7:00 PM
   Diskusija
   Convener: Aurelijus Rinkevicius (Vilnius University (LT))