November 23, 2021
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Warsztaty Masterclass z Radioterapii
Politechnika Warszawska
23 listopada 2021

Zostań fizykiem na jeden dzień i uratuj komuś życie!

W dniu 23 listopada (wtorek) o godzinie 9:00 Wydział Fizyki organizuje warsztaty z radioterapii dla uczniów szkół średnich w inspirowane projektem International Masterclasses. Uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z radioterapią nowotworu, wysłuchania  wykładów wprowadzających do tej trudnej tematyki oraz będą miali okazję przygotować program leczenia dla rzeczywistych pacjentów. Zwieńczeniem dnia będzie wideokonferencja, dzięki której uczniowie połączą się z naukowcami, którzy wysłuchają ich prezentacji.
Programu International Masterclasses, który zarządzany jest przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie w ramach International Particle Physics Outreach Group ma na celu przybliżenie uczniom zdobyczy fizyki wysokich energii. Każdego roku około 10 tysięcy uczniów w 40 krajach przychodzi na 1 dzień do około 200 instytucji naukowych (uniwersytetów lub centrów badawczych), aby zbadać tajemnice fizyki cząstek oraz fizyki akceleratorów.

Wykłady oraz laboratoria prowadzone będą w języku polskim, podobnie jak wideokonferencja z naukowcami.

Uczniowie jak i prowadzący są zobligowani do noszenia maseczek zasłaniających usta oraz nos
przez cały czas przebywania na terenie PW. Prowadzący mogą zdjąć maseczkę w momencie wypowiadania się w trakcie prowadzenia zajęć. W pozostałych przypadkach prowadzący również ma obowiązek noszenia maseczki.
Prowadzący ma obowiązek wywietrzyć salę po  zajęciach.
Uczniowie jak i prowadzący są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem do laboratorium.

Strona główna International Masterclasses: http://www.physicsmasterclasses.org/ 
Strona International Particle Physics Otreach Group (IPPOG): http://ippog.web.cern.ch/

Starts
Ends
Europe/Warsaw
CZIiTT
s. 405
Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa